Hur mycket skatt betalar man vid försäljning av jordbruksfastighet

2019-10-31 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Hej, jag och min bror fick en jordbruksfastighet av vår pappa. Nu vill jag sälja min del till min bror. Värdet är enligt mäklaren 400 000kr idag. Jag kommer att få 200 000kr. Hur mycket måste jag skatta då på den summan?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid försäljning av jordbruksfastighet betalar man 27% i skatt på vinsten som blir kvar efter alla avdrag.

Det finns ett antal faktorer som man måste veta innan vi kan ge ett exakt svar i kronor på din fråga.

Ditt inköpspris är köpeskillingen för bostaden inklusive mark med tillägg för inköpsprovision, lagfartskostnad och eventuell utgift för inteckning i fastigheten. Om du har fått bostaden genom arv eller gåva övertar du den tidigare ägarens inköpspris.

Som försäljningspris räknas det pris som avtalats mellan säljare och köpare (uppgift om detta finns på köpekontraktet).

Som avdragsgilla försäljningsutgifter räknas utgifter som du har haft i samband med försäljningen, till exempel mäklararvode eller advokatkostnader.

Förbättringsutgifter är avdragsgilla för de kalenderår då de sammanlagt uppgått till minst 5 000 kronor. Förbättringsutgifter är utgifter som du själv har haft för till exempel nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad.

När du har alla dessa faktorer kan du med fördel höra av dig med siffrorna så kan vi skicka dig en ny kalkyl.

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetsskatt (110)
2020-09-01 Behöver någon som tar emot en gåva som består av pengar från en fastighetsförsäljning betala skatt?
2020-06-05 Utlöser en gåva av en fastighet beskattning?
2020-05-26 Betalar dödsbon flyttskatt?
2020-01-22 Okänd kostnad för förbättringsarbeten innan år 1968

Alla besvarade frågor (85245)