Hur överlåter en förälder en fastighet till ett av sina barn så rättvist som möjligt?

2021-07-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Vi är 3 syskon varav 1 av oss vill ta över vår mammas hus. Hur går man tillväga för att det ska bli så rättvist som möjligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att din mor är vid livet och att din fråga handlar om hur ett ägarbyte ska gå till för att det ska bli rättvist mellan er syskon med ert framtida arv i åtanke.

Det finns olika sätt som din mor kan överlåta fastigheten på.
De olika sätten har också olika effekter på arvet.

Köp av fastighet
Ett alternativ för överlåtelsen är köp av fastighet. Då gäller helt enkelt att det syskon som önskar köpa fastigheten av er mor köper den av henne för fastighetens marknadsvärde. Ett sådant köp sker enligt bestämmelserna i 4 kap. Jordabalken. Detta alternativ kommer inte påverka arvsfördelningen mellan er syskon i framtiden.

Gåva
Din mor kan också välja att ge fastigheten som en gåva till det syskon som önskar ta över fastigheten. Då upprättas ett gåvobrev som bevis på överlåtelsen. När det gäller gåva av fastighet har gåvobrevet samma formkrav som vid köp av fastighet (4 kap. 29 § Jordabalken).

Om fastigheten överlåts som en gåva kommer den att utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § Ärvdabalken) under förutsättning att det i gåvobrevet inte anges att överlåtelsen inte utgör förskott på arv. I praktiken betyder förskott på arv att värdet som gåvomottagaren erhållit ska räknas av från arvet när det ska fördelas. Det räknas alltså som att den delen av arvet redan tilldelats gåvomottagaren.

Överlåtelse till underpris
En annan lösning är att er mor överlåter fastigheten till underpris. Det betyder att fastigheten överlåts för viss köpeskilling som är under marknadsvärdet. En sådan överlåtelse utgör till viss del gåva, samtidigt mot viss ersättning. Då överlåtelse till underpris till viss del utgör gåva kommer även sådan överlåtelse räknas som förskott på arv. Vid arvsfördelning kommer det värde som den av er som tagit över huset erhållit att räknas av från arvet.

Sammanfattningsvis gäller alltså för dessa tre alternativ att ni i slutändan kommer få en rättvis utdelning. Antingen genom att den av er som tagit över fastigheten får räkna av värdet den erhållit vid arvsfördelningen eller att ett vanligt fastighetsköp sker mellan överlåtaren och mottagaren.

Har du ytterligare funderingar om hur förskott på arv fungerar eller något annan juridisk frågeställning är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning

Jakob Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1263)
2021-09-14 Den ena av tre syskon vill ta över den gemensamma moderns hus, hur går detta till på bästa sätt?
2021-09-11 Förskott på arv till syskon
2021-09-06 Inskränker ett förskott på arv min laglott?
2021-08-31 Vad ses som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (95664)