Hur preskriberas skatteskulder?

2018-04-11 i Preskription
FRÅGA
Hej. Jag had en skatteskuld och nu har kronofogden gjort en utmätning. Jag har inte tillgångar så att det täcker skulden, vad händer nu? Kommer de att göra en ny utmätning? Jag har fått besked på att skulden skulle preskriberas dec-19. Kommer den att göra det även nu när utmätningen är gjord? Hur räknas preskibitionstiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns regler om preskription av skattefordringar i Lagen om preskription av skattefordringar m.m. (1982:188) (SPL). 1 § SPL anger att lagen gäller i frågor om preskription av skatt som det allmänna, det vill säga staten, har rätt till och som drivs in med hjälp av Kronofogdemyndigheten (KFM).

En fordran preskriberas, som huvudregel, 5 år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § SPL). Det finns dock möjligheter för Skatteverket att ansöka till Förvaltningsrätten om förlängning av preskriptionstiden med 5 ytterligare år (7, 8 §§ SPL). Förlängning av preskriptionstiden får göras av Förvaltningsrätten om någon eller flera av följande punkter är uppfyllda för person X (som har en skatteskuld)

1. X överlåtit, undanskaffat eller saboterat indrivningen av skulden och det kan antas att X har gjort detta för att försvåra statens möjligheter att få betalt.

2. X saknat känd hemvist och det inte kunnat klarläggas var han uppehållit sig

3. X inte kunnat anträffas på känd hemvist inom Sverige och det inte har kunnat klarläggas vart han uppehållit sig och det kan antas att han hållit sig undan

4. X har stadigvarande vistats utomlands

Du skriver i din fråga att KFM har gjort en utmätning hos dig. Det innebär inte att du kommer att få en senare preskriptionstid än 19 dec, skulden kommer fortfarande att preskriberas 19 dec. Men KFM har möjligheter att göra ytterligare utmätningar, fram till 19 dec, för att täcka skulden. Jag vill uppmärksamma på att det finns vissa andra förlängningar av preskriptionstid som kan ske, exempelvis som när anstånd med betalning beviljas, beslut om företagsrekonstruktion eller beviljat betalningsuppskov av KFM (4 - 6 §§ SPL).

Kort sagt: din skatteskuld kommer fortfarande att preskriberas 19 dec om ingen förlängning sker (KFM:s utmätning innebär ingen förlängning).

Hoppas du fick svar på din fråga!

mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (586)
2021-05-07 När preskriberas skulder?
2021-05-03 Preskriptionstiden för en skuld till sin arbetsgivare om återbetalning av utbildning
2021-04-28 När preskriberas ärende om återkrav av a-kassa?
2021-04-23 Preskribering av fordran, löneutmätning och skuldsanering

Alla besvarade frågor (92061)