Hur regleras uppsägningstid av hyresrätt?

2019-10-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har hyrt en lägenhet i andra hand som jag sa upp i slutet av september. Vi har skrivit kontrakt på 3 månaders uppsägningstid för båda parter. Men jag har förstått att lagen regler detta till en månad för hyresgästen och tre månader för hyresvärden. Jag undrar vart jag kan vända mig om jag och hyresvärden inte kommer överens kring detta. Jag har också en innestående deposition som jag undrar om hyresvärden kommer att "hålla inne" om vi inte kommer överens. Jag hoppas fortfarande att hyresvärden hittar en ny hyresgäst men vill förbereda mig. Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap. Jordabalken (JB).

Uppsägningstid

Hyreslagen har olika regler där vissa kan avtalas bort och andra är så kallade "tvingande" till hyresgästens förmån. Alltså gäller de framför avtal. Hyresavtal som gäller tillsvidare kan sägas upp av hyresvärden minst tre månader i förväg om inte längre tid avtalats (12 kap. 4 § JB).

Däremot finns skyddande regler för hyresgästen som innebär att hyresgästen alltid, oavsett vad avtalet säger kring uppsägningstid, har en uppsägningstid om tre månader (12 kap. 5 § JB).

Det här innebär att en avtalad uppsägningstid om längre än tre månader, inte gäller. Dock kan inte hyresgästen få en kortare uppsägningstid än tre månader om det inte avtalats om. Sammanfattningsvis är utgångspunkten tre månader för båda parter.

Om det skulle uppstå oenigheter om detta kan du vända dig till Hyresnämnden.

Gällande depositionen

En deposition fungerar som en säkerhet för hyresvärden under hyresperioden. Den ska betalas tillbaka vid hyrestidens utgång, om inte hyresgästen orsakat skada som hyresvärden då måste ersätta. En hyresgäst har en vårdplikt av bostaden som innebär att denne måste underhålla bostaden, i form av städning och skötsel.

Hyresvärden har rätt att innehålla depositionen om hyresgästen orsakat skador på lägenheten som inte anses utgöra "normalt slitage". Har ni avtalat om att hyresrätten ska vara i städat skick vid utflytt och den inte är det, utgör det en grund för att hålla inne depositionen.

Det beror alltså på vad ni avtalat att depositionen ska vara till säkerhet för, som avgör om hyresvärden kan hålla inne den eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1747)
2020-09-27 Kan man ha rätten att skriva in sitt barn i sitt hyreskontrakt?
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?

Alla besvarade frågor (84484)