Hur säljer jag min fastighet till mitt barn?

FRÅGA
Försäljning av hus till sina barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som är bra att tänka på om du ska sälja en fastighet till ditt barn.

Formkrav vid fastighetsöverlåtelser

Vid fastighetsöverlåtelser behöver vissa formkrav iakttas. Kraven är skriftligt avtal, underskrift av köparen (barnet) och säljaren (du), en förklaring av säljaren att fastigheten överlåts på köparen, uppgift om vilken fastighet som avses (t.ex. fastighetsbeteckning) samt en uppgift om priset (4 kap. 1 § första stycket jordabalken). Överlåtelser som inte uppfyller nämnda formkrav är ogiltiga (4 kap. 1 § tredje stycket jordabalken).

För att skynda på ditt barns lagfartsprocess bör även avtalet bevittnas av två vittnen som undertecknar avtalet. Annars kommer ditt barns lagfartsansökan att bli vilande under viss tid (20 kap. 8 § jordabalken).

Stämpelskatt

Stämpelskatt beräknas på det högsta beloppet av fastighetens taxeringsvärde från föregående år och köpeskillingen (priset) som betalades för fastigheten. Som utgångspunkt ska alltså en köpare, dvs. ditt barn, betala 1,5 % av detta belopp i stämpelskatt samt en expeditionsavgift på 825 kr. Du kan räkna ut stämpelskatten på Lantmäteriets hemsida här.

Med det sagt finns det även en möjlighet att undvika stämpelskatt genom att ditt barn får köpa din fastighet för under 85 % av föregående års taxeringsvärde (se lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter och t.ex. RH 2003:38 för att läsa mer ingående om detta).

Försäljning till ett barn för underpris presumeras vara ett förskott på arv

Vad som ges i gåva till en bröstarvinge presumeras vara ett förskott på arv och gåvans värde ska därför avräknas från gåvotagarens arv. En mellanskillnad mellan fastighetens värde vid överlåtelsen och vad som faktiskt betalades av ditt barn kan därför anses vara en gåva och kan därmed utgöra ett förskott på arv (6 kap. 1 § och 3 § ärvdabalken). Om du inte vill att det ska utgöra ett förskott på arv behöver du särskilt föreskriva det i t.ex. överlåtelseavtalet eller på annat sätt göra det tydligt. Detta är såklart inte ett bekymmer om du har tänkt att överlåta fastigheten till ett marknadspris.

Din fråga saknade en hel del information, vilket gjorde det svårt för mig att veta vad du ville veta. Men jag hoppas att du är nöjd med denna lilla sammanfattning.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?