Hur ska arvet fördelas efter att vår far har avlidit? Faderns maka är inte vår moder.

2021-08-01 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Min pappa har gått bort, han var gift med en kvinna som inte är min mamma. Igår var vi på bouppteckning och i den står det att summan av giftorättsgodset är 500 000:-.Betyder det att pappas fru får 250 000 och min syster och jag får dela på de andra 250 000:-?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fördelning av kvarlåtenskap hittas i Ärvdabalken.

Din far var vid dödsfallet gift. I sådana situationer kommer efterlevande make ärva den döde makens kvarlåtenskap, enligt 3 kap. 1 § ÄB.

Detta gäller emellertid endast i de situationer då det finns gemensamma barn. I ert fall står ni som särkullbarn, eftersom ni inte är barn till er faders make. Som särkullbarn har ni rätt att få ut ert arv direkt, se 3 kap. 1 § ÄB.

När en make dör upplöses äktenskapet och bodelning skall förrättas, se 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken. I bodelningen ska giftorättsgodset ingå, se 10 kap. 1 § ÄktB.

Giftorättsgodset är båda makarnas tillgångar och skulder, som i det här fallet uppgår till 500 000 kr totalt. Er faders kvarlåtenskap kommer utgöras av det efter bodelningen fördelade giftorättsgodset om 250 000 kr, med tillägg för eventuell enskild egendom som inte ingår i giftorättsgodsfördelningen, men väl ingår i er faders kvarlåtenskap som ska fördelas till särkullbarnen.

Du och din syster kommer att ärva 250 000 kr ökat med eventuell enskild egendoms värde, medan er faders efterlevande maka erhåller 250 000 kr i fördelat giftorättsgods.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?