Hur testamenterar man särskild egendom?

2021-11-14 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag är gift sedan 1996. Vi har två gemensamma barn. Min man har ytterligare två barn från ett tidigare äktenskap.Nu står jag inför ett arvsskifte från mina föräldrar. Vad behöver jag göra för att min del av mitt arv från mina föräldrar, bara ska kunna tillfalla mina biologiska barn (inte särkullsbarnen) den dag jag och min man dör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga återfinns i ärvdabalken (ÄB). För att besvara din fråga tänker jag först beskriva skillnaden mellan att ärva enligt den svenska arvsrätten alternativt enligt ett testamente.

Hur ser arvsrätten ut i Sverige?

Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje.

Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat. Det är alltså i första hand din bröstarvinge som kommer ärva dig i sin helhet enligt den svenska arvsrätten.

Däremot, förutsatt att det äkta paret har ett gemensamt barn, så kan den efterlevande maken (din make alternativt dig) ärva all egendom som barnet skulle ha ärvt efter att en bodelning har skett, se 3 kap. 1 § ÄB. Barnet får i stället ut arvet från den avlidna maken efter att den efterlevande maken också har gått bort.

Det viktiga att påpeka här, är att när antingen du eller din make går bort så kommer troligtvis en bodelning att ske.

Hur sker en bodelning?

När ett äktenskap upplöses, exempelvis när ena maken går bort, så ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Typiskt sett så omvandlas giftorättsgods till enskild egendom genom att makarna förordnar om detta genom ett äktenskapsförord. Att detta är möjligt framgår av 7 kap. 1 §, st. 1 p. 1 ÄktB.

Jag kommer utgå från att ni inte har upprättat något äktenskapsförord och att all egendom är giftorättsgods. Jag kommer också utgå från att arvet av dina föräldrar är giftorättsgods (däremot så kan arvet vara enskild egendom ifall dina föräldrar testamenterat arvet till dig och villkorat att det ska vara din enskilda egendom enligt 7 kap. 2 §, p. 4).

Resultatet av att all er egendom är giftorättsgods är att all er egendom kommer ingå i bodelningen och fördelas 50/50 mellan dödsboet efter den avlidne maken och den efterlevande maken. Detta inkluderar även arvet efter dina föräldrar som inte har villkorats. Genom denna bodelning skulle det alltså vara möjligt för ditt arv från dina föräldrar att ingå och bli en del av din efterlevande makes egendom. Denna egendom kommer alltså dina styvbarn förr eller senare (beroende på om du eller din make går bort först) att ärva.

Hur påverkar ett testamente arvsrätten?

Man utgår alltså från den svenska arvsrätten (förfarandet jag beskrev ovan) vid avsaknad av ett giltigt testamente. Detta innebär dock att någon som väljer att testamentera sin egendom (testator) har en möjlighet att sätta arvsrätten ur kraft för den egendomen. Testatorn har typiskt sett omfattande möjligheter att fördela sin kvarlåtenskap såsom denne önskar.

Du skulle alltså kunna testamentera särskild egendom (såsom arvet av dina föräldrar) till era gemensamma barn.

Ifall du avser att upprätta ett testamente så måste du tänka på att det finns formkrav för att ett testamente ska gälla och dessa framgår enligt 10 kap. 1 § st. 1 ÄB:

1. Testamentet ska upprättas skriftligt

2. Testatorn ska underteckna testamentet och detta ska bevittnas av två personer

3. Dessa vittnen ska även skriva under handlingen

4. Vittnena ska förstå att handlingen som upprättats är ett testamente

Därutöver så gäller flera regler som komplicerar förfarandet: exempelvis så måste vittnena vara över 15 år gamla och får inte stå med som testamentstagare i testamentet (10 kap. 4 § st. 1 ÄB). För att undvika att missa ett formkrav (som medför att testamentet blir rättsligt ogiltigt, vilket kan leda till att särkullsbarnen ärver egendomen ändå) så skulle jag rekommendera dig att boka en tid hos en jurist. Du kan boka en tid med en av våra jurister på Lawline på denna länk.

Handlingsplan

Jag skulle rekommendera dig att (1) testamentera den särskilda egendomen (arvet av dina föräldrar) direkt till era gemensamma barn. Då kommer egendomen inte längre riskera att ärvas av särkullsbarnen. Du skulle även kunna (2) ge bort arvet genom ett gåvobrev innan ett dödsfall inträffar, vilket i mångt och mycket uppfyller samma syfte (kommer inte ingå i bodelningen och ärvas av särkullsbarnen). Dessa gåvobrev har också formkrav och är lite mer komplicerade att utforma (samt säkerställa att gåvobrevet är rättsligt gitligt) i jämförelse med formkraven för testamenten som finns kodifierat; d.v.s. nedskriven som lagtext.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har flera frågor!

Mvh,

Victoria
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3004)
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?
2022-01-24 Kan min bror och mamma bevittna mitt testamente?
2022-01-20 Hur får man testamentera och tolka testamente?
2022-01-19 Vad innebär dessa klausuler i testamentet?

Alla besvarade frågor (98633)