Hur upphäver man ett äktenskapsförord?

FRÅGA
Min man och jag har beslutat att upphäva vårt äktenskapsförord. Hur går vi tillväga?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalkens bestämmelser (nedan förkortad ÄB).

Generellt om äktenskapsförord
Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar som bestämmer att viss egendom ska utgöra enskild egendom (7 kap. 3 § stycke 1 ÄB). När makar skiljer sig ska en bodelning genomföras där makarnas giftorättsgods ska ingå. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär alltså att den enskilda egendomen är undantagen från en eventuell bodelning.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt finns det tre krav som måste vara uppfyllda:

1. Det ska vara skriftligt
2. Undertecknat och daterat av makarna
3. Ingivet för registrering hos Skatteverket (7 kap. 3 § stycke 2 och 3 ÄB).

Ni kan läsa mer om registrering av äktenskapsförord på skatteverkets hemsida här.

Upphäva ett äktenskapsförord
För att få till ändringar alternativt upphäva ett äktenskapsförord krävs det att ni skriver ett nytt äktenskapsförord enligt ovanstående krav. Det innebär alltså att det nya äktenskapsförordet måste registeras hos Skatteverket för att det ska bli giltigt. För att upphäva ert gamla äktenskapsförord är det viktigt att ni tydligt skriver detta i det nya äktenskapsförordet, ni ska alltså tydligt ange vad som ska gälla istället för det gamla.

Ett exempel på detta kan vara att det i det gamla äktenskapsförordet framgår att en viss egendom ska vara er enskilda egendom. Om ni vill upphäva detta och få den enskilda egendomen att istället räknas som giftorättsgods anger ni det klart och tydligt i det nya äktenskapsförordet. Det nya äktenskapsförordet får efter registrering verkan av ett fullständigt upphävande av det äldre äktenskapsförordet.

Hjälp med att formulera ett nytt äktenskapsförord
Det kan vara bra att ta kontakt med en jurist för att få hjälp med att formulera ett korrekt äktenskapsförord. Detta för att det nya äktenskapsförordet inte ska vara felaktigt, motstridigt eller oklart i förhållande till det äldre.

Skulle ni vilja ta hjälp av någon av Lawlines jurister är ni välkomna att maila till info@lawline.se alternativt ringa 08-533 300 04 mån-fre kl. 10-16. Ni kan även fylla i vårt webbformulär för att boka en tid med en jurist genom att klicka här.

Jag hoppas du och din man fick svar på er fråga.

God fortsättning!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98481)