Hur väcks ett åtal?

2021-10-31 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Igår kväll var min vän på en nattklubb. Han gick till baren för att köpa ett glas öl och då kom en kille som hävdade att min vän tog på hans tjej. Han ringde till polisen och har polisanmält min vän till sexuellt övergrepp. Min vän har inte gjort någonting. Han har inte ens varit nära hans tjej. Nu undrar jag hur stor chansen är att han blir dömt för sexuellt övergrepp? Vad krävs för att bli dömt för sexuellt övergrepp och hur lång tid tar det tills man blir kontaktade av polisen? Min vän konstaterar att att han är oskyldig och är väldigt orolig om vad som kommer att hända.
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad händer efter polisanmälan?

När en brottsanmälan har gjorts ska polis eller åklagare bedöma vilka möjligheter som finns att utreda brottet. De beslutar därefter om en förundersökning, även kallad brottsundersökning, ska inledas. Det görs bara om det finns möjligheter att klara upp brottet. Saknas det tillräckliga bevis kan en förundersökning läggas ned.Polisen gör en förundersökning

Under förundersökningen utreder polisen vad som har hänt och vem som kan vara skyldig till brottet. Förundersökningen leds av en förundersökningsledare, som antingen kan vara polis eller åklagare. Till sin hjälp har han eller hon brottsutredare från polisen.Hur lång tid tar en förundersökning?

Hur lång tid en förundersökning tar beror på många saker, som hur komplicerad utredningen är, hur många personer som måste förhöras och om det krävs kriminaltekniska undersökningar.

Om förundersökningen leder till rättegång

Efter förundersökningen fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller inte. Om åtal väcks innebär det att en domstol kommer att pröva målet vid en rättegång. Har du begärt skadestånd tas också det upp vid rättegången.

När det kommer till så kallat "tafsande" blir 6 kap 10 § 2 st 2 meningen Brottsbalken (BrB) tillämplig. Lagen säger att:"...ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet"

Som förutsättning för straffansvar gäller att gärningen varit ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Handlingen måste således ha en tydlig sexuell inriktning eller prägel

När det vidare gäller yttranden med sexuell inriktning har Svea hovrätt i dom den 20 maj 2016, mål B 11528-15, funnit att den kränkte måste ha uppfattat angreppet när det företogs för att straffansvar för sexuellt ofredande ska komma i fråga. Detta betyder att det inte räcker att pojkvännen har uppfattat att din kompis tafsade kvinnan, utan även hon måste ha uppfattat det.

Sammanfattningsvis går det tyvärr inte att ge ett direkt svar på hur lång tid det kommer ta innan ni blir kontaktade av polis, utan detta beror på hur lång tid förundersökningen tar. Med största sannolikhet, baserat på informationen du givit, kommer polisen inte finna tillräckliga bevis för att det ska gå vidare till att åtal väcks.
Hoppas du fick svar på din fråga,

med vänlig hälsning

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (574)
2021-12-31 Kallad till förhör. Vad gäller nu?
2021-12-19 Vad händer efter att en polisanmälan gjorts?
2021-12-09 Vad innebär det att kallas som misstänkt till ett förhör?
2021-12-08 Beslag av föremål som tillhör tredjeman i brottsutredning

Alla besvarade frågor (98564)