Hur vet man om ett skuldebrev är giltigt?

2021-04-30 i Skuldebrev
FRÅGA
Hur vet jag om ett skuldebrev är äkta? Vem vänder jag mig till för att få det bekräftat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar kring giltigheten av ett skuldebrev. Reglerna om skuldebrev och giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL). I lagtexten finner vi inte någon större ledning i hur ett skuldebrev ska utformas men det framgår i förarbetena till lagen att ett skuldebrev ska vara en "ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av skuld". Den beskrivningen kan vara svårbegriplig men det betyder helt enkelt att det finns fyra formkrav för hur ett giltigt skuldebrev bör vara utformat.

Ett giltigt skuldebrev bör vara:

1. Skriftligt.

2. Till det yttre fristående (d.v.s. det ska bara ge uttryck för en fordran).

3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå i skuldebrevet).

4. En utfästelse om ett penningbelopp (hur mycket pengar det rör sig om).

Om skuldebrevet är utformat på det sättet kan du anta att det är giltigt eller äkta. Om det skulle vara så att en tvist uppkommer om huruvida skuldebrevet är giltigt eller inte, så avgörs det i slutändan hos en domstol. Om en person som du anser är skyldig dig pengar till följd av att ni har ett skuldebrev men den vägrar att betala och hävdar att skuldebrevet är ogiltigt, kan du alltså vända dig till en domstol.

Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Nathalie Chahine
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?