Hus som inte är bostad vid bodelning (sambolagen)

2021-01-31 i Bodelning
FRÅGA
Hej, min sambo och jag äger två hus varav det ena är vårt bostadshus. Det andra huset hyr vi ut i gården. Allting är anskaffat för gemensam bostad och köptes efter några år som sambos i ett annat hus som vi då hyrde.Alltså bör sambolagen vara gällande. Jag undrar vad som gäller med hyresbostaden vid en eventuell separation. Bostaden inbringar pengar i framtiden och jag undrar om lagen i någon mån kompenserar den partnern som inte kommer vara ägare i framtiden. Eller gör man bara en värdering av värdet på bostäderna och delar på summan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag har förstått dig rätt så äger ni två hus; ett som ni bor i och ett för uthyrning och du undrar hur det senare ska behandlas vid en eventuell bodelning.

Sambolagens bestämmelser omfattar sambors gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att de förvärvats för gemensam användning (3 § Sambolagen). I ert fall är er bostad och tillhörande bohag att betrakta som samboegendom och ingår således i en bodelning. Desto svårare blir det med huset som ni hyr ut, eftersom att det inte omfattas av sambolagen.

Däremot skulle det huset kunna bli föremål för dold samäganderätt, förutsatt att ni båda bidragit ekonomiskt till köpet. I det fallet presumeras ni äga 50% var av huset.

Den fördelning som känns närmast till hands vid en separation är att värdera bostaden och huset på tomten och sedan dela lika på värdet. Dock är sambolagen inte tvingande och ni kan själva i ett samboavtal avtala om hur ni önskar att tillgångarna ska fördelas vid en separation.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria S
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?