Hyresavtals giltighet efter ändrade personuppgifter

2021-09-14 i Hyresavtal
FRÅGA
Goddag. Mina personuppgifter samt personnummer har ändrat. Gäller min hyresavtal som innehåller den gamla samt inte längre giltiga personnummer ?
SVAR

Goddag, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns det någon lag som reglerar ditt fall?
Det finns dessvärre ingen lag som direkt behandlar hur avtalsparter ska agera när någon av parterna byter personnummer och personuppgifter, men som utgångspunkt blir avtalet inte ogiltigt för att du bytt personuppgifter.

Hyresavtal, generellt
Det finns inga specifika formkrav på ett hyresavtal, bortsett från att det ska vara skriftligt om du eller hyresvärden begärt det (12 kap 2 § första stycket jordabalken). Det är således inte ett krav att ha med personnummer i avtalet över huvud taget, och används framförallt vid kontraktsskrivning för att styrka din identitet så att hyresvärden ska veta vem de hyr ut till.

Ny legal identitet
Efter byte av personnummer har du en annan identitet rent juridiskt, men det är fortfarande du som ingått avtalet, och du har tidigare styrkt det och kommer att kunna göra det igen, med ett nytt personnummer och namn. Troligen kan du också styrka/bevisa att du tidigare haft ett annat namn och personnummer, och därför bör risken vara liten för framtida tvister eller missförstånd.

Sammanfattning och råd till dig
Avtalet är alltså fortfarande giltigt, men vill du vara säker på att undvika eventuella missförstånd i framtiden kan det vara bra att skriva in i informationen att du bytt uppgifter. Det kan till exempelvis göras genom ett tilläggsavtal.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?