Hyresvillkor vid uthyrning av bostadsrätt: vad gäller?

2021-07-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag har ett andrahandskontrakt på en mindre bostadsrätt på Gotland, bostaden är möblerad och hyran ligger strax under 7000 kronor per månad. I kontraktet har hyresvärden skrivit att jag under varje sommar ska betala en extra månadshyra, vilket jag också gjort de senaste två somrarna. Den extra hyran under sommaren motiveras med att hyresvärden förlorar pengar på att låta mig bo kvar under sommaren och inte hyra ut till turister (korttidsuthyrning av bostäder genererar väldigt mycket pengar här under sommaren). Min fråga är om sommarens extra månadshyra är inom lagens ramar? Jag har googlat på frågan men inte hittat någon som varit med om en liknande uppgörelse.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fallet gäller det uthyrning av en bostadsrätt. Du nämner att du har ett andrahandskontrakt. Jag kommer ge ett svar som avser både det fallet att du hyr direkt av bostadsrättsägaren och det fallet att du hyr i andra hand av en annan hyresgäst som hyr direkt av bostadsrättsägaren.

HYR DIREKT AV BOSTADSRÄTTSÄGAREN
Om du hyr direkt av ägaren och om bostaden är antingen

1. den första bostaden som bostadsägaren hyr ut

eller

2. den enda bostaden som bostadsägaren hyr ut så blir hyreslagen således tillämplig men i den mån annat framgår av privatuthyrningslagen så har privatuthyrningslagen företräde.

Det som är reglerat avseende hyran är att hyran ska till sitt belopp vara bestämt i hyresavtalet (19 § hyreslagen), vilket det i detta fallet är. Du nämner däremot att under sommaren blir hyran högre. Om du vill begära en ändring av hyresvillkoren så kan du skriftligen meddela din hyresvärd detta. Om ni efter det inte kan träffa en överenskommelse så kan du vända dig till hyresnämnden och ansöka om ändring av hyresvillkoren. hyresnämnden ska då fastställa hyran till ett belopp som inte är påtagligt högre än kapitalkostnaderna och driftskostnaderna för bostaden (4 § första och andra stycket privatuthyrningslagen). En hyra ska anses vara "påtagligt högre" om den överstiger kostnaderna för bostaden med fem procent eller mer, detta framgår av rättsfallet RH 2017:34.

HYR I ANDRA HAND
Om du däremot hyr i andra hand av en annan hyresgäst som hyr direkt av bostadsrättsägaren så gäller istället enbart hyreslagen. Då gäller som ovan nämnt att hyran till sitt belopp ska vara reglerad i avtalet (19 § hyreslagen). Vill du begära en ändring av hyresvillkoren så ska du skriftligen meddela detta till din hyresvärd. Om ni inte kan träffa en överenskommelse om hyran så kan du vända dig till hyresnämnden även här och begära en ändring av hyresvillkoren. Sådan ansökan till hyresnämnden får göras tidigast en månad efter att din hyresvärd har meddelats om din begäran (54 § första stycket hyreslagen).

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95731)