Indraget körkort i Tyskland; får jag fortsätta köra bil i Sverige eller kommer körkortet dras in här också?

2021-08-01 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag ska försöka ställa frågan så tydligt som det går.Jag va på en resa i Tyskland och drack lite öl, hyrde en voi sparkcykel och det blev en rutin kontroll längs vägen när jag körde. Det visade att jag hade 2 promille i blodet, jag fick en § 316 StGB och § 75 Fev. Jag betalade 600 euro på plats för att slippa sitta häktad som jag förstod det. Dom tog mitt körkort på plats och jag fick gå.Jag bröt inte mot några andra regler där, jag framförde sparcykeln på ett tryggt och rätt sätt på cykelbanan.Nu undrar jag vad som kommer att ske, eftersom i Sverige finns ingen lag som säger att jag har gjort något brott här. Vad jag har läst.Jag förstår att jag kommer bli dömd i Tyskland och säkert få indraget körkort där, men kommer jag få det i Sverige också?Kan jag bli dömd i Sverige för grov rattfylleri?Får jag fortsätta köra i Sverige trots vad som har hänt, jag har förlust anmält körkortet, för jag vet inte vad dom gör det med där.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det har du fått betala böter för de tyska motsvarigheterna till rattfylleri (§ 316 StGB) och vårdslöshet i trafik (§ 75 Fev).

Kommer körkortet dras in i Sverige om det dras in i Tyskland?

Om ditt körkort dras in i Tyskland så gäller den återkallelsen endast i Tyskland. Transportstyrelsen i Sverige kan dock ändå välja att dra in ditt körkort med anledning av brottet du begick i Tyskland. Detta kan de göra eftersom en tysk dom eller liknande avgörande gäller som en dom i Sverige (5 kap. 1 § körkortslagen). Det krävs emellertid att man uppfyller någon av de punkter som räknas upp i 5 kap. 3 § körkortslagen. I ditt fall är det möjligtvis punkterna 1a (vårdslöshet i trafik) eller 1b (rattfylleri) som skulle kunna bli aktuella.

Min bedömning är att du inte kan ha gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik eftersom du skriver att du framförde sparkcykeln på ett tryggt och rätt sätt på cykelbanan. För vårdslöshet i trafik krävs det nämligen att det ska röra sig om ett beteende som i faktisk mening är vårdslöst. Enbart det faktum att du åkte sparkcykeln med 2 promille alkohol i blodet påverkar inte bedömningen eftersom du framförde sparkcykeln på ett säkert sätt (1 § lag om straff för vissa trafikbrott).

Inte heller rattfylleri kan du ha gjort dig skyldig till enligt min bedömning. För rattfylleri krävs det nämligen att man har framfört ett motordrivet fordon (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). Motordrivna fordon inkluderar bland annat mopeder och bilar, men inte cyklar. Elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/h räknas som cyklar. Mig veterligen så kan man inte köra elsparkcyklarna från voi snabbare än 20 km/h och därmed klassas de som en cykel och inte som ett motordrivet fordon.

Min bedömning är alltså att ditt körkort troligtvis inte kommer dras in i Sverige. I slutändan är det emellertid upp till Transportstyrelsen att göra den slutgiltiga bedömningen. Detta är förutsatt att Transportstyrelsen blir informerade om händelsen av tyska myndigheter.

Kan du bli dömd i Sverige för grovt rattfylleri?

Det finns ett förbud mot dubbelbestraffning i Europakonventionens tilläggsprotokoll nr 7 artikel 4. Detta innebär att om du redan har blivit straffad i Tyskland så kan du inte bli straffad igen i Sverige för samma brott. Böter utgör ett straff enligt svensk rätt och jag utgår från att det är ett straff även enligt tysk rätt. Detta får betydelse eftersom det endast är straff som förbudet mot dubbelbestraffning täcker. Sanktioner, som till exempel indraget körkort, omfattas däremot inte av förbudet eftersom det inte utgör ett straff. Därmed kan man till exempel få indraget körkort i flera länder på grund av samma brott.

Sverige kan inte heller döma dig för ett brott du har begått utomlands, om handlingen inte utgör ett brott enligt svensk lag. Precis som jag redogjorde för ovan så kan du inte ha gjort dig skyldig till rattfylleri enligt svensk lag eftersom elsparkcyklar i Sverige klassificeras som cyklar om de har en maxhastighet på 20 km/h.

Min bedömning är alltså att du inte kan bli dömd för rattfylleri i Sverige eftersom du redan fått ett straff i Tyskland då du betalat böter där. Du kan inte heller bli dömd för rattfylleri i Sverige eftersom din handling inte utgör en brottslig handling enligt svensk lag.

Får du fortsätta köra i Sverige?

Ja, du får fortsätta köra bil i Sverige så länge du inte får ett beslut från Transportstyrelsen om att de återkallar ditt körkort. Det är endast i Tyskland som du inte får fortsätta köra bil.

Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?