Ingår en paviljong i en fastighetsförsäljning?

FRÅGA
Ingår paviljong i husförsäljningen eller räknas det som lösöre? Det sitter fastskruvat i trallen för att det inte ska blåsa iväg. Det känns väldigt oklart vad som räknas som fast eller lös egendom.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Allmänt om begreppen fast och lös egendom

Fast egendom är jord som sedan är indelad i fastigheter. (1 kap 1 § Jordabalk, JB) Lös egendom är allt annat som inte är fast egendom.

Paviljongen som fastighetstillbehör

Vid en fastighetsförsäljning kan det finnas lösa saker (lös egendom) som ska räknas med i fastigheten, s.k. tillbehör till fastigheten. Tillbehör är byggnader och andra anläggningar som har tillförts fastigheten och ägnat till stadigvarande bruk. (2 kap 1 § JB)

En paviljong är en lös sak, och den kan lätt avlägsnas från fastigheten. Den kan dock falla in under begreppet fastighetstillbehör och då räknas den med i fastigheten vid försäljning. Det som avgör om den ska räknas som tillbehör eller inte om ägaren har avsett stadigvarande bruk av den och även hur länge den har stått där tills nu. Att den är fastskruvad i trallen kan tyda på att den har varit avsedd för stadigvarande bruk. Men det är tyvärr svårt att göra en exakt bedömning för mig med den informationen jag fått i frågan.

Om paviljongen inte ska ingå i köpet av fastigheten kan säljare och köpare dock avtala om att den inte ska det.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Felicia Ek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?