Ingår garderober vid fastighetsköp?

FRÅGA
Hej jag har precis sålt mitt hus. När jag köpte huset ingick några inbyggda garderober. Därefter har jag renoverat och då satt in inbyggda garderober i en klädkammare som jag självklart förstår ska lämnas till nästa ägare. Men jag har också införskaffat lösa garderober som inte suttit fast, som stått i hall och sovrum. Räknas dessa garderober som fast egendom, även om det inte påverkar huset vid nedmontering?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I köpet ingår vanligtvis fast egendom och inte lös egendom, om inte ni har avtalat något annat. Den fasta egendomen ska därmed lämnas kvar vid flytt medan den lösa egendomen kan tas med. Tillbehör till fastigheten anses ingå i den fasta egendomen, till fastigheten hör fastighetstillbehör och byggnadstillbehör (2 kap. 1-2 §§ jordabalken). Fastighetstillbehör är föremål som har tillförts fastigheten för stadigvarande bruk som byggnader, ledningar, stängsel m.m. som är avsedda att vara permanenta. Byggnadstillbehör innebär fast inredning som byggnaden är försedd med och som också är ägnat för stadigvarande bruk, det kan vara exempelvis garderober, kylskåp eller tvättmaskin. Fastighetstillbehör och byggnadstillbehör ingår i köpet om inget annat avtalats.

Möjligtvis utgör garderoberna byggnadstillbehör och ska ingå i köpet, om de är ägnade för stadigvarande bruk dvs. att de är avsedda att brukas mer permanent. Det rör sig dock om en gränsdragningsfråga då garderoberna står lösa. Frågan är därmed om garderoberna är försedda byggnaden för stadigvarande bruk. Det andra alternativet är att de betraktas som vanlig lös egendom som kan flyttas med. Min bedömning är att fasta garderober borde betraktas som byggnadstillbehör medan lösa garderober borde anses vara lös egendom. Jag skulle dock rekommendera att du kontaktar mäklaren för att klargöra vad köpet omfattar för att undvika eventuella missförstånd med köparen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?