Ingår gåva i bodelningen mellan sambor?

FRÅGA
Hej. Min sambo och jag ska separera och vi bor i ett hus som han tagit över som gåva när vi var tillsammans. Vi bodde då på en annan adress tillsammans för att sedan flytta till våran nuvarande adress (gåvan). Gäller sambolagen för det nuvarande huset, gåvan, som vi bor tillsammans i nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller för sambor regleras i sambolagen (SamboL).

Vad ingår i en bodelning mellan sambor?

Om två sambor ska flytta isär ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Sådant som inte är samboegendom ingår inte i bodelningen. I samboegendomen ingår inte sådant som den ena sambon fått i gåva av någon annan, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § SamboL).

Det är möjligt för sambor att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå (9 § SamboL). Eftersom du inte skriver något om det utgår jag ifrån att ni inte skrivit något sådant samboavtal. Om ni skrivit ett samboavtal där huset finns med gäller såklart det ni då kommit överens om.

Vad gäller för ert hus?

Huruvida huset ni bor i är samboegendom och ska ingå i bodelningen beror på om det förvärvades med syftet att ni skulle bo där tillsammans. Om din sambo fick huset som gåva med villkoret att huset ska vara din sambos enskilda, är det inte samboegendom och ska då inte ingå i bodelningen. Utgångspunkten för bedömningen är vad som var gåvogivarens vilja. Om din sambo fick huset i gåva och avsikten var att ni skulle bo i huset tillsammans, inte att det skulle vara din sambos enskilda, är det samboegendom och ska ingå i bodelningen. Det är den sambo som påstår att något förvärvats för gemensamt bruk som ska kunna bevisa det. I detta fall är det alltså du som ska bevisa att huset förvärvades för gemensamt bruk, för att det ska ingå i bodelningen.

Det är svårt för mig att svara på exakt vad som gäller i din situation eftersom jag inte känner till alla omständigheter, och särskilt vad som var gåvogivarens avsikt. Men jag hoppas ändå att detta kan vara svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2996)
2021-09-16 Ingår pengar i en sambodelning?
2021-09-15 Kan man jämka ett föravtal i en samborelation?
2021-09-12 Vad händer med hyresrätten om vi går isär?
2021-09-12 Tvinga ex sambo att sälja bostad efter tre år?

Alla besvarade frågor (95668)