Ingår lägenheten vid bodelning och vad krävs för jämkning?

2019-07-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej!!Vill skilja mig och vi har enskild egendom. Vi har två barn 3 och mindre än ett år gammal.Lägenhet som jag köpte några år sedan står i mitt namn. Jag tjänar mycket mer pengar än min man.Om vi skiljer oss, kan han ha rätt till halva lägenhet?skulle vi dela barn?Tack och fin dag!!!Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Giftorättsgods ingår i bodelning

Om du och din man skiljer ska er egendom fördelas mellan er genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Det som ska ingå i bodelningen är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Du skriver att ni har enskild egendom. Detta ska alltså hållas utanför bodelningen. Din man kommer alltså inte få din enskilda egendom, och du kommer inte få hans.

Vad gäller lägenheten beror det på om den är enskild egendom eller giftorättsgods. För att något ska vara enskild egendom krävs att det framgår att det är enskild egendom. Det kan framgå genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente att egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Även egendom som ersatt sådan enskild egendom är enskild (7 kap. 2 § sjätte punkten). Lägenheten ska alltså ingå i bodelningen om den inte är enskild egendom. Isåfall har din man rätt till hälften av den. Om lägenheten är enskild egendom har din man inte rätt till hälften av den eftersom den då ska hållas utanför bodelningen.

Bodelning vid äktenskapsskillnad kan jämkas

En bodelning kan jämkas om resultatet är oskäligt (12 kap 1 § ÄktB). Detta kan ske t.ex. om den ena maken har jättemycket giftorättsgods och den andra maken har jättemycket enskild egendom. Det kan också ske om det varit ett kortvarigt äktenskap. Om makarna varit gifta i längre än 5 år räknas det som ett långvarigt äktenskap. Vid beräkningen av äktenskapets längd räknar man även med tiden då makarna varit sambos innan äktenskapet. Du skriver att du tjänar mycket mer pengar än din man. Jag kan inte avgöra om en jämkning skulle vara aktuell i ditt fall, eftersom jag inte vet hur er ekonomiska situation ser ut och jag vet inte hur länge ni varit gifta. Enbart det faktum att du har högre lön än din man lär dock inte vara tillräckligt för att jämka er bodelning.

Vad händer med barnen vid äktenskapsskillnad?

Jag förstår inte riktigt din fråga om barnen, men jag kan förklara vad som gäller angående vårdnad och boende för dem. Då du och din man är gifta antar jag att ni har gemensam vårdnad om era barn. Om ni skiljer er kommer ni även efter detta ha gemensam vårdnad (6 kap. 3 § andra stycket FB). Om ni vill ändra detta så att en av er får ensam vårdnad om barnen kan ni komma överens om detta (6 kap. 6 § FB). Om en av er, eller båda, vill ha ensam vårdnad och ni inte kommer överens kan ni gå till tingsrätten för att låta dem besluta om vårdnaden (6 kap. 5 § FB). Vad gäller var barnen ska bo kan ni komma överens om det (6 kap. 14a § andra stycket FB). Om ni inte kommer överens kan ni även här vända er till tingsrätten för att låta dem besluta om var barnen ska bo (6 kap. 14a § FB).

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2943)
2022-01-17 Vem får behålla huset vid skilsmässa?
2022-01-16 När ska bodelningslikviden betalas?
2022-01-11 Arv i bodelning
2022-01-11 Bodelning och äktenskapsskillnad

Alla besvarade frågor (98495)