Ingår mina privata skulder i bodelningen?

2019-10-25 i Bodelning
FRÅGA
HejJag är gift och har 3st barn tillsammans. 24år gamma,22 år gammal och 12 år gammal. Vi har ett hus tillsammans som vi är 50% ägare till huset. Huset är säkerhet till bolån och annat men jag har tagit ett antal privata lån på mitt namn för att kunna finansera 25% kontant insatserna till hus köpet och även för renovering till huset och nöjes resor som vi har haft tillsammans. Nu kommer vi skiljas. Jag skulle vilja veta, kommer privata lån räknas med vid bodelningen som jag har tagit på mitt namn när advokaten kommer att räkna tillgångar och skulderna i samband med bodelning och skilsmässan ?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning mellan makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad ingår i en bodelning?

I en bodelning mellan makar ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Makarnas egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsord eller genom villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger egendomen. Om den inte är enskild är det giftorättsgods. Eftersom du inte skriver något om enskild egendom kommer jag utgå ifrån att all din och din makes egendom är giftorättsgods och ska således ingå i bodelningen.

Makarna får göra avdrag för sina skulder

Vid bodelningen ska makarnas andel i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Det som händer då är att allt ditt giftorättsgods kommer listas på din sida och allt din makes giftorättsgods kommer listas på hens sida. Efter att allt giftorättsgods har listats på vardera sida får makarna räkna bort så mycket egendom från sitt giftorättsgods att det täcker alla ens skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Vad som sedan återstår efter att alla skulder avräknats ska läggas samman och sedan delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Så mycket egendom som vardera maken då har fått för att täcka sina egna skulder + hälften av det som blev över utgör dennes andel i boet. Med ledning av dessa andelar ska egendomen sedan fördelas på lotter (11 kap. 7 § ÄktB). Detta är för att man ska veta exakt vilken egendom vardera maken ska ha. Eftersom din fråga inte rör detta kommer jag inte gå djupare in på det.

Slutsats

Svaret på din fråga är alltså att ja dina privata skulder kommer att ingå i bodelningen. Du kommer få göra avdrag för dina skulder på ditt giftorättsgods, och enbart det som blir över efter att skulderna täcks går till delning med din make.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh
Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2895)
2021-10-17 I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?
2021-10-16 Räknas personlig julgåva som enskild egendom?
2021-10-14 Hur kontaktar man Lawline för hjälp?
2021-10-12 Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom

Alla besvarade frågor (96402)