Inneboende eller andrahandsuthyrning?

2018-09-07 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Har jag laglig rätt att skaffa en inneboende som nyttjar min bostadsrätt utan att jag bor där och utan att meddela styrelsen? Detta med förutsättningen att ett rum är låst.Kan BRF:en hävda att jag måste bo där fastän inte hela lägenheten hyrs ut?Om detta upplägget är ok, kan jag ta ut marknadsmässig hyra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du funderar över gränsdragningen mellan en andrahandsuthyrning och ett inneboendeförhållande. Det är alltså detta jag kommer att klarlägga nedan.

Till att börja med kan konstateras att det uppställs högre krav på en andrahandsuthyrning än ett inneboendeförhållande, främst i och med att en andrahandsuthyrning måste bli godkänd av bostadsrättsföreningens styrelse medan detta inte är ett krav vid inneboende (7 kap 10 § bostadsrättslagen) .

Det avgörande för om hyresförhållandet klassas som inneboende eller andrahandsuthyrning är om hyresgästen ifråga har självständig eller osjälvständig tillgång till lägenheten. Genom att läsa din fråga förstår jag det som att du vill hävda att personen som ska komma att bo i din bostad ska anses ha en osjälvständig tillgång i och med att hen inte kommer ha tillgång till ett av rummen.

En faktor som tas hänsyn till vid avgörande om en hyresgäst har osjälvständig tillgång till bostaden är framförallt om förstahandshyresgästen bor kvar eller inte. I ditt fall skulle du inte bo kvar vilket talar för att det rör sig om en andrahandsuthyrning. Enligt praxis från Högsta Domstolen (se här) saknar det vidare betydelse om ett rum förblir låst, hyresgästen ska i ett sådant fall fortfarande anses som andrahandshyresgäst.

För att sammanfatta och besvara din fråga går det alltså inte att klassa det du har beskrivit som en inneboendesituation utan det kommer klassas som en andrahandsuthyrning och därmed krävs godkännande från styrelsen i din bostadsrättsförening.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (730)
2022-01-16 Måste hyresgästen betala hyra under uppsägningstiden?
2022-01-02 Skillnaden på inneboende eller andrahandsuthyrning och när det krävs tillstånd från hyresvärden
2021-12-26 Tillägg på hyran vid andrahandsuthyrning
2021-12-23 Hur hög hyra får uttas vid andrahandsuthyrning?

Alla besvarade frågor (98547)