Inneboende som betalar hyran för sent och vägrar flytta ut

2021-10-04 i Hyresavtal
FRÅGA
Vad gör jag om min inneboende inte betalar sin månadsavgift men vägrar flytta ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om du har hyrt ut ett rum i din bostadsrätt eller en del av din bostad, eller om du har hyrt ut ett rum i din hyresrätt. Detta har betydelse för vilken lag som gäller för din fråga. Ifall det rör sig om en bostadsrätt, så gäller lag om uthyrning av egen bostad. Ifall det rör sig om en hyresrätt, så gäller jordabalken (JB) 12 kap., som även brukar kallas för hyreslagen. Bestämmelserna är dock till stor del gemensamma för båda lagarna. Reglerna om förverkande i JB 12 kap., dvs. reglerna om omedelbar uppsägning, är tillämpliga även vid uthyrning av rum i en bostadsrätt (lag om uthyrning av egen bostad 1 § andra stycket).

Förverkande av hyresrätten/bostadsrätten vid sen hyra

Som uthyrare har du rätt att säga upp hyresavtalet som gäller mellan dig och din inneboende med omedelbar verkan, dvs. utan uppsägningstid, om din inneboende är en vecka sen med hyran (JB 12 kap. 42 § första stycket 1 p.). Hyresrätten är alltså förverkad. Din inneboende har däremot en möjlighet till rättelse fram till dess att du som hyresvärd säger upp hyresavtalet (JB 12 kap. 43 § första stycket). Din uppsägning ska ske skriftligen (JB 12 kap. 8 §).

När säger upp hyreskontraktet gentemot din inneboende så måste du också meddela att denne kan återvinna hyresrätten genom att betala hyran antingen till dig eller deponera den hos länsstyrelsen inom tre veckor. Samtidigt ska du också meddela socialnämnden i kommunen att uppsägningen har skett och varför, dvs att hyresgästen varit mer än en vecka sen med hyran (JB 12 kap. 44 § första stycket 1 p.). Om din inneboende ändå inte betalar och inte flyttar självmant får denne avhysas 2 dagar efter nämnda treveckorsperiod (JB 12 kap. 44 § andra stycket).

Vad ska du göra när din inneboende vägrar flytta?

Om din inneboende vägrar flytta ut efter att hyresrätten/bostadsrätten är förverkad så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och be om hjälp. Du kan ansöka om vräkning/avhysning genom ansökan om vanlig handräckning (lag om betalningsföreläggande och handräckning 3 §). På Kronofogdemyndigheten finns det mer information om hur själva avhysningen går till, se här.

Sammanfattning

Ifall din inneboende är sen med att betala hyran i mer än en vecka så har hyresrätten/bostadsrätten förverkats och du har rätt till att omedelbart säga upp hyresavtalet gentemot din inneboende. Däremot har din inneboende möjlighet att få rättelse innan uppsägningen har skett från din sida, och efter uppsägning har skett så finns det en möjlighet för denne att återvinna hyresrätten/bostadsrätten så att den inte ska anses vara förverkad. Ifall betalning inte sker inom tre veckor, så kan du ansöka om avhysning hos Kronofogdemyndigheten så hjälper de dig med problemet att din inneboende vägrar flytta.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1646)
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?
2021-11-24 Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

Alla besvarade frågor (97623)