Inspelning av samtal - Lagligt?

2021-09-25 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Säkerligen ett ämne som många frågat om!Får man idag 2021 spela in samtal via mobiltelefonen eller andra digitala hjälpmedel typ Microsoft Teams om man själv är med i samtalet aktivt dvs. pratar?Ett exempel: jag ringer en kundtjänst eller kundservicerådgivare på en bilfirma/operatör eller annat och vill spela in samtalet för att ha som "dokumentation" kring överenskommelse/pris eller annat och aktivt deltar i samtalet!Är det lagligt i Sverige 2021?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är brottsbalken (BrB).

I 4 kap. 9 a § BrB sägs att den som olovligen medelst (genom) tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som denne själv inte deltar i eller som han obehörigen berett sig tillträde till döms för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Med andra ord följer av ovanstående att det olagligt att spela in samtal mellan två eller flera personer om de som deltar i samtalet inte är medvetna om att så sker. Men i lagtexten påpekas emellertid att straffansvar förutsätter att den som svarar för inspelningen inte deltar i samtalet. Motsatsvis innebär detta att det är tillåtet att spela in samtal som man själv är delaktig i och det gäller alldeles oavsett om inspelningen sker i samband med ett fysiskt möte eller under ett telefonsamtal. Det ska också tilläggas att det inte heller finns något krav på att man i förväg måste informera övriga deltagare om att en inspelning kommer att äga rum. Det går således bra att göra en ljudupptagning i smyg, men som sagt, detta endast under förutsättning att man själv är närvarande. Det korta svaret på din faktiska fråga lyder därför att du får spela in samtal som du själv är delaktig i.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96369)