Inteckning av fastighet

2015-12-29 i Fastighetspant
FRÅGA
Hej,Om man gör en inteckning i en fastighet, alltså ett pantbrev, vad är det för säkerhet i en inteckning/pantbrev när huset säljs?
SVAR

Hej och tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Ett pantbrev (inteckning) i fast egendom består vid försäljning (Vilket kan utläsas ur 4 kap 16 § Jordabalk (JB)).

Vid överlåtelse av fastighet brukar säljaren lösa ut inteckningarna alternativt att köparen övertar de eventuella lån som är kopplade i fastigheten.

Pantbrevet utgör i sig inte någon belastning i fastigheten, utan det är när den kopplas till en fordran och överlåts till kreditgivaren som en panträtt uppstår, vilket utgör en belastning i fastigheten.

Enligt 6 kap 2 § JB kan panträtt i fastighet som huvudregel enbart upplåtas av fastighetsägaren. Det finns emellertid undantag till detta stadgat i 6 kap 7 § JB. Där stadgas att om den förre ägaren (säljaren) efter köpet upplåter panträtt (genom att överlämna ett pantbrev till t.ex en bank för ett lån) kan denna i vissa fall bestå. Dock blir ju säljaren ansvarig mot köparen, men kreditgivaren (den med panten) nöjer sig oavsett.

Slutsats: Vid försäljningen består pantbrevs giltighet. Ett pantbrev är i sig inte någon säkerhet i en fastighet, utan det är när den pantsätts som den blir relevant. Efter försäljningen kan ett pantbrev (som säljaren inte gett till köparen) i vissa fall användas av säljaren för att upplåta säkerhet i fastigheten.

Ha en bra dag!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetspant (74)
2021-11-29 Kan utomstående ta reda på om en fastighet är pantsatt?
2021-10-31 Följer pantbrev med fastigheten och vad ska man göra med det?
2021-10-26 När fordringen understiger pantbrevets värde
2021-09-30 Vem är fastighetens ägare vid pantsättning?

Alla besvarade frågor (97649)