Jag undrar om sekressbestämmelsen till skydd för enskilda i 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller efter att åklagaren har väckt åtal?

2021-09-29 i Sekretess
FRÅGA
Jag undrar om sekressbestämmelsen till skydd för enskilda i 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller efter att åklagaren har väckt åtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan offentliggöras utan att den enskilde lider skada och uppgiften förekommer i

utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål. ( 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL)

Under pågående utredningar (förundersökningar) råder förundersökningssekretess. Det innebär att uppgifterna i en förundersökning inte lämnas ut eftersom detta skulle kunna skada utredningen. Förundersökningen blir offentlig när åtal väcks. Om uppgifter inte bedöms skada undersökningen om de offentliggörs, kan åklagaren välja att lämna ut uppgifterna redan under pågående förundersökning. Uppgifter kan vara sekretessbelagda om en enskild person skulle skadas eller lida men av att uppgifterna blir kända (här råder det en presumption för sekretess). I exempelvis sexualmål lämnar målsäganden ofta känsliga och intima uppgifter som han eller hon inte vill att alla ska känna till. I sådana fall kan sekretessen fortsätta att gälla även efter att åtal har väckts. Varje domstol/myndighet gör en egen sekretessprövning.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (281)
2021-11-30 Hur tar man reda på varför någon är anhållen?
2021-11-30 Kan jag ta reda på varför en blir anhållen?
2021-11-29 Undantag från sekretess
2021-11-27 Får en kurator lämna sekretessbelagda uppgifter till Socialtjänsten?

Alla besvarade frågor (97676)