Jag vill jobba ideellt på annan ort och hyra ut min hyreslägenhet i andra hand. Omfattas detta av de skäl då hyresnämnden ska ge tillstånd till andrahandsuthyrning?

2019-03-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Min fråga gäller beaktansvärda skäl andrahandsuthyrning av hyresrätt. Vad räknas som tillfälligt arbete på annan ort? Kan det även gälla ideellt arbete? Eller är det underförstått att termen arbete betyder yrkesarbete? Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du bor i en hyreslägenhet gäller 12 kap Jordabalken, se 12 kap 1 § st 1 Jordabalken (här). Jag kommer att gå igenom vad som gäller om en hyresgäst vill hyra ut sin lägenhet i andra hand, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu.

Andrahandsuthyrning med samtycke från hyresvärden

Om innehavaren av en hyresrätt vill hyra ut lägenheten i andra hand krävs samtycke från hyresvärden, se Jordabalken 12 kap 39 § (här).

Andrahandsuthyrning med samtycke från Hyresnämnden

Om en hyresgäst vill hyra ut sin lägenhet i andra hand men inte får tillstånd till detta av hyresvärden kan hyresgästen söka tillstånd hos Hyresnämnden, se Jordabalken 12 kap 40 § st 1 (här). Hyresnämnden ska lämna tillstånd om hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och om hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke, se Jordabalken 12 kap 40 § st 2 (här). Tillståndet för andrahandsuthyrning kan vara begränsat till en viss tid, se Jordabalken 12 kap 40 § st 3 (här).

Ett av skälen då hyresnämnden ska medge andrahandsuthyrning är om hyresgästen tillfälligt arbetar på annan ort. Att det ska finnas beaktansvärda skäl innebär att hyresgästens skäl ska vara av en viss styrka för att godtas. Hyresgästen ska kunna visa att hen har ett behov av att ha kvar lägenheten/anknytningen till lägenheten. Lagkommentarerna tar upp att om en hyresgäst vill hyra ut sin lägenhet på grund av studier eller arbete på annan ort, utgör detta ett beaktansvärt skäl endast om den andra orten inte ligger på pendlingsavstånd.

Jag har kollat i lagkommentarer på Karnov och på Zeteo, men inte hittat någon information om "arbete på annan ort" även kan innebära ideellt arbete eller om det enbart är lönearbete som avses. Dock kan man beakta att paragrafen inte är uttömmande, det star "eller därmed jämförbara förhållanden", så om ideellt arbete inte skulle räknas som arbete skulle det kunna gå att åberopa att det är ett jämförbart förhållande.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du kontaktar din hyresvärd eller hyresnämnden och frågar om undantaget för arbete och studier även gäller ideellt arbete. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (719)
2021-10-13 Hur länge får man hyra ut en bostadsrätt och hyresrätt i andra hand?
2021-10-11 Har ägaren av en lägenhet som hyrs ut i andra hand rätt att säga upp kontraktet i förtid?
2021-10-11 Hur lång är uppsägningstiden på en bostadsrätt?
2021-10-06 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (96479)