Jäv angående bouppteckningsförättare

2021-11-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Ett inbördes testamente mellan äkta makar upprättades 1987 av en arbetskollega till min far och styvmor. Samma person blev boupptäckningsman för dödsbo när min far dog, 2021.Är detta en jävsituation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Som jag förstår det, vill du veta om en jävsituation uppstår när samma person som vittnade ett inbördes testamente också är bouppteckningsförrättare för ett dödsbo.

Bouppteckningsförrättare
I informationen ovan, nämner du bouppteckningsman, jag antar att du i detta sammanhang, menar bouppteckningsförrättare. Jag vill bara klargöra att vi pratar om samma sak.

Bouppteckningsförrättare är de som genomför en bouppteckning. Enligt 20 kap. 2 § första stycket ÄB, ska en bouppteckning genomföras av två "kunniga och trovärdiga gode män". Bouppteckningsförrättarna genomför bouppteckningen och skriver ned resultatet av denna i bouppteckningshandlingen samt skickar in denna till Skatteverket för registrering.

Vem får vara en förrättningsman?
Nästan alla får vara förrättningsmän. De som inte kan vara det finns citerade i 20 kap. 2 § första stycket ÄB. Dessa är: en dödsbodelägare eller en företrädare för en dödsbodelägare; en efterarvinge enligt hovrättsfallet RH 1995:77; en bouppgivare, boutredningsman eller testamentsexekutor (se NJA 1925 s. 389); eller en särskild boutredningsman.

Enligt kommentaren till 20 kap. 2 § första stycket ÄB framgår att det inte finns något krav på frånvaro av jäv men att en bouppteckningsförrättare inte få ha eget intresse i boet.

Ditt fall
Arbetskollegan till din far kan således vara en av bouppteckningsförrättarna. Det faktum att han upprättat deras testamente hindrar inte honom från att vara förrättningsman. Detta eftersom det inte finns med på listan av de som inte får vara förrättningsmän. Det finns inte heller något krav på jäv men han får inte ha eget intresse i boet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3687)
2022-01-24 Vilka rättigheter har pappan?
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?

Alla besvarade frågor (98655)