Kan arbetsgivaren kräva läkarintyg från första sjukdagen?

2020-12-10 i Sjuk
FRÅGA
Har man som arbetsgivare rätt att kräva ett läkarintyg från arbetstagaren från första sjukdagen ?Det finns inget kollektivavtal .
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i lagen om sjuklön.

Normalt sett ska en arbetsgivare enligt 10 a § lag om sjuklön kunna kräva ett läkarintyg från arbetstagaren redan från första dagen. Det krävs dock särskilda skäl för det. Exempel på sådant som kan utgöra särskilda skäl är misstanke om missbruk av rehabilitering. Det innebär således att arbetsgivaren inte helt slumpmässigt kan kräva läkarintyg från första dagen. Begäran ska då vara skriftlig och får inte avse längre tid än ett år. Lämnar arbetstagaren inte ett sådant intyg och det inte finns något godtagbart skäl för det är arbetsgivaren inte skyldig att betala sjuklön under den tid av sjuklöneperiod som intyget saknas. Det går att avtala om att annat ska gälla genom kollektivavtal just i den frågan men du nämner att ett sådant inte finns och då är det lagen som gäller.

Just nu går det dock inte att begära ett läkarintyg redan från första dagen eftersom just den bestämmelsen är upphävd till följd av de rådande omständigheterna kring Corona. Den ska dock åter träda i kraft 2021-01-01.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (210)
2021-04-24 Får arbetsgivaren dra av karensavdrag vid återinsjuknande?
2021-03-17 Kan jag som arbetsgivare kräva läkarintyg?
2021-02-28 Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?
2021-01-30 Rätt till både sjukpenning och lön?

Alla besvarade frågor (92014)