Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

FRÅGA
Hej! Min arbetsgivare vill sänka min tjänst från 70% till 50%. Medan min kollegas tjänst ökar från 70% till 100%. Jag ser ingen minskning av arbetstimmar för alla anställda men ändå vill de att jag ska gå med på en minskning. Vill ej behöva byta arbetsplats men kan inte gå ner så mycket i timmar. Är det rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör anställningar finns i lagen om anställningsskydd (LAS), jag kommer tillämpa denna i mitt svar. Jag tolkar din fråga som att det inte handlar om korttidspermittering, om det rör sig om en korttidspermittering så kan din arbetsgivare tillfälligt schemalägga dig på halvtid. Jag tolkar din fråga som att den handlar om din chefs rätt att leda och fördela arbetet mot din vilja.

Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Arbetsgivaren har en vidsträckt rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Det innebär att din arbetsgivare kan schemalägga eller ändra dina arbetsuppgifter fritt inom anställningens ramar. Men detta innebär inte att du måste acceptera din arbetsgivares förfrågan om att du ska gå ner i halvtid. Att arbeta på 50% kan påverka din framtida pension och inkomst i övrigt.

Innan din arbetsgivare beslutar sig för att minska din arbetstid måste denna se till att den har skapat möjliga kompletterande arbetsuppgifter till dig. Om arbetsgivaren hävdar att företaget inte har det ekonomiskt möjligt att ha lika många anställda med "hög" arbetstid, så har din arbetsgivare rätt att antingen säga upp ditt anställningsavtal för omförhandling eller alternativt säga upp dig på grund av arbetsbrist. Att en annan anställd får gå upp från 70% till 100% och att du får göra tvärtom talar emot detta.

Om en uppsägning ska bi aktuell måste det föreligga saklig grund (7 § LAS). Uppsägningen ska vara skriftlig (8 § LAS). Vid en uppsägning ska även en turordning beaktas (22 § LAS). Om en uppsägning sker på grund av arbetsbrist, har du företrädesrätt till återanställning (25 § LAS). Att din kollega får mer arbetstid när du får gå ner i arbetstid och när ingen annan i företaget berörs av detta så finns det skäl att ta kontakt med ditt fackförbund. Jag kan nämligen inte med grund i de uppgifter du har angivit se att det föreligger arbetsbrist, jag anser att din arbetsgivares vilja att du ska gå ner i arbetstid möjligen beror på något annat.

Sammanfattning och vägledning

Du kan motsätta din arbetsgivares vilja att få dig att gå ner i arbetstid. Däremot riskerar du uppsägning om du motsätter dig det och anställningsavtalet kommer då gå för omförhandling, vilket innebär att arbetsgivaren i det nya avtalet kommer erbjuda dig en anställning på 50%. Jag rekommenderar dig att direkt ta kontakt med ditt fackförbund och att du tillsammans med fackförbundet för vidare dina tankar till arbetsgivaren.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1891)
2021-11-28 Uppsägningstid vid provanställning
2021-11-27 avslut av provanställning
2021-11-22 Vad finns det för formkrav på ett anställningsavtal och ett uppsägningsbesked?
2021-11-20 Gäller uppsägningstiden i LAS eller i anställningsavtalet?

Alla besvarade frågor (97437)