Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

2021-11-30 i Övrigt
FRÅGA
Blir jag som arbetstagare återbetalningsskyldig om arbetsgivaren medvetet utbetalar en felaktigt lön, om att jag har varnat dem i två-tre veckor i förväg?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt gäller principen condictio indebiti som innebär att den som har gjort en felaktig betalning ska få tillbaka beloppet från den som mottagit det. Det finns dock undantag för principen som gör att mottagaren inte är återbetalningsskyldig om denne varit i god tro och därför omedveten om att betalningen var felaktig. Det föreligger därför en huvudregeln som gör arbetstagaren skyldig att betala tillbaka felaktigt utbetald lön till arbetsgivare, om inte arbetsgivaren kan visa på att denne mottagit pengarna i god tro och därefter spenderat den.

Sammanfattningsvis, kan arbetsgivaren kräva att du ska återbetala den felaktiga lönen i enlighet med principen condictio indebiti. För att god tro ska vara uppfyllt krävs att arbetstagaren inte haft anledning att misstänka att denne fått för mycket pengar, vilket i ditt fall inte är uppfyllt eftersom du varit medveten om felbetalningen och även varnat din arbetsgivare. Enligt min bedömning riskerar du att bli återbetalningsskyldig om inte din arbetsgivare meddelat något annat t ex. en bonus. Jag kan inte hitta en grund för att situationen skulle förändras om det är så att arbetsgivaren medvetet betalar ut felaktig lön. Men det behöver heller inte innebära att du kommer att behöva betala tillbaka allt, eftersom du varnat din arbetsgivare ett flertal gånger skulle det eventuellt kunna förändra situationen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98655)