Kan arvingar ärva skulder från arvgivaren?

2021-05-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Min fråga: Ett gift par köper ett hus där båda står som ägare. Paret skiljer sig. Flyttar isär. Efter en tid som skilda lånar de upp gemensamt 130.000 på huset som de fortfarande äger tillsammans, alltså ingen har köpt ut den andra. F.d makan avlider. När sedan huset säljs och skall delas upp på f.d maken samt två barn, ärver då barnen moderns uppkomna låneskuld på huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga.

En utgångspunkt i svensk arvsrätt är att arvtagare inte kan ärva skulder tillhörande arvgivaren. Efter att en arvgivare går bort och bouppteckning gjorts kommer dennes tillgångar och skulder att samlas i ett dödsbo som är en egen juridisk person (tillhör ingen annan än själva Dödsboet), framgår av 20 kap 1 § ÄB. 21 Kapitlet ärvdabalken behandlar skulder i dödsboet.

Innan arvskifte sker måste dödsboet betala av skulderna så gott det går mot tillgångarna i boet. Efter att skulderna är betalda mot boets tillgångar går arvet vidare till berättigad arvtagare, förutsatt att tillgångarna överstiger skulderna.

I händelse av att skulderna i boet INTE täcks av tillgångarna (skuldederna överstiger värdet av boet) kan dödsboet försättas i konkurs, detta leder till att arvingarna inte får ut något arv, men även att de inte ska ta över någon skuld.

Så Nej, arvingarna kommer inte att vara tvungna att ta över skulderna från deras mors fastighetslån, dessa betalas av så gott som det går mot tillgångarna i dödsboet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (687)
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv
2021-12-15 Fördelning av arv

Alla besvarade frågor (98575)