Kan bank neka transaktioner från utlandet?

2021-07-28 i EKONOMI
FRÅGA
Hej!Mina föräldrar har ett bolån hos en bank som de vill lösa i förtid. De vill lösa hela bolånet i förtid eftersom de snart ska gå i pension och de kommer få hjälp av mig som lånar ut pengar privat till dem. Därtill har de även fått ett privat lån av en vän utomlands, vännens bank har skrivit och stämplat underlag som tydliggör att pengarna kommer från en bank i utlandet.Banken i Sverige godkänner dock inte de här pengarna och nekar mina föräldrar till att lösa hela sitt lån. Har de rätt att göra det här? Vi har inget annat sätt att lösa lånet.Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall en bank har rätt att neka en eller flera transaktioner från utlandet och i sådana fall varför.

Frågan om en bank kan neka insättning från utlandet regleras huvudsakligen av penningtvättslagen.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Bankerna har idag krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Således är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken.

Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Det innebär att banken inte har någon juridisk skyldighet att möjliggöra för dig att motta eller skicka pengar från och till utlandet. Det är också viktigt att notera att banken inte är skyldig att släppa fram utlandsbetalningen, även om du kan bevisa att pengarna inte härrör från brott eller kommer att användas till brott.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (453)
2021-09-07 Behövs gåvobrev när man ger bort pengar?
2021-08-21 Bilservice stulit dator
2021-08-18 Vem ansvarar för tjänstebil med körförbud?
2021-08-09 Postväxel förfallotidpunkt

Alla besvarade frågor (95870)