Kan butiken neka mig inträde?

2021-11-02 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag skulle köpa alkohol i en matbutik, men blev nekad då min minderåriga vän var med mig. Detta tyckte jag var konstigt eftersom langning oftast sker utan sällskap, men accepterade beslutet. Dock frågade jag när jag fick komma tillbaka och köpa, eftersom jag uppenbarligen ville köpa alkoholen. Blev utskickad utan svar och förstod inte logiken alls. Frågan är då: När får jag egentligen komma tillbaka? Finns det någon tidsgräns eller hur fungerar det?Tack för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag utgår från att det handlar om en privatbutik. I sådana fall har privatbutiken rätt att neka människor inträde såvida nekandet inte utgör något brott.

I NJA 1995 s. 84 konstaterar Högsta domstolen att du som privatperson inte begår olaga intrång genom att inträda i butiken igen, på grund av att straffbestämmelsen avser att skydda utrymmen som inte ger allmänheten tillträde. Dock har butiken all rätt att neka dig tillträde, under förutsättningen att nekandet inte utgör brott.

Det brott som kommer ifråga är olaga diskriminering enligt 16 kap. 9 § BrB. Såvida nekandet inte sker "på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck genom att inte gå personen till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra", är nekandet tillåtet.

Det finns för lite information för att avgöra om butiken verkligen har agerat på ett diskriminerande vis. Du är välkommen åter med ytterligare information!

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1047)
2022-01-25 Hur mycket kan man få i skadestånd om man blir kallad för n-ordet?
2022-01-24 Är man skyldig att anmäla brott?
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?

Alla besvarade frågor (98671)