Kan delägare kräva lägsta pris vid tvångsförsäljning av fastighet?

2021-08-03 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vid tvångfösäljning, när makarna inte är överens, kan man bestämma lägsta priset för försäljning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar frågan antar jag att det inte finns något samägaravtal som reglerar er situation. Därmed kommer jag att utgå ifrån bestämmelserna i lagen om samäganderätt (SamägL).

Det finns en möjlighet för delägare att yrka på ett lägsta pris för försäljning. Detta yrkandet görs till rätten och måste vara ett rimligt lägsta pris. Om en delägare yrkar om ett "för högt" lägsta pris behöver rätten inte beakta det utan kan fastställa ett lägre, mer rimligt pris. Lagen är utformad på detta sätt för att undvika att en delägare förstör för andra delägares rätt till att ansöka om offentlig auktion (9 § lag om samäganderätt).

Vid avgörande av lägsta pris brukar man som huvudregel utgå ifrån fastighetens taxeringsvärde. I vissa särskilda fall kan dock det lägsta priset motsvara tre fjärdedelar av ett uppskattat försäljningspris, förutsatt att utredningen ger stöd för att försäljningspriset kommer avvika från från det marknadsvärde som ligger till grund för taxeringen (se rättsfallet NJA 2012 s. 757).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (95746)