Kan du ta ut föräldraledighet under uppsägningstiden när du har sagt upp dig själv?

2020-12-02 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej! Jag har tänkt att säga upp mig själv och byta jobb. Idag har jag en uppsägningstid på 3 månader. Kan jag ta ut föräldraledighet under min sista uppsägningsmånad om jag säger till i samband med min uppsägning dvs två månader innan föräldraledighet. Har företaget rätten att neka mig föräldraledighet i samband med min egna uppsägning? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen (FLL).

Rätt till föräldraledighet

Arbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning under vissa specifika förutsättningar som framgår i föräldraledighetslagen (FLL 1 § första stycket).

Du är fortfarande anställd under uppsägningstiden och rätten till föräldraledighet gäller som vanligt även om du har sagt upp dig själv.

Anmälan om föräldraledighet

För att du ska ha rätt att utnyttja din rätt till föräldraledighet så måste du dock anmäla detta till företaget som du arbetar för minst två månader i förväg, från den dag som du vill att föräldraledigheten ska börja (FLL 13 § första stycket).

Du bör därmed uppfylla detta krav, eftersom du skriver att du planerar att anmäla föräldraledigheten till din arbetsgivare i samband med att du säger upp dig själv och att uppsägningstiden är tre månader men att du endast vill vara föräldraledig den sista månaden. Anmälan bör därmed komma in två månader i förväg och inom rätt tid.

Högst tre ledighetsperioder för varje kalenderår

Därutöver framgår det inte att du har haft tre ledighetsperioder tidigare under året, som skulle hindra dig från att ta ut föräldraledighet (FLL 10 §).

Kan företaget neka föräldraledighet?

Det är en rättighet att utnyttja sin föräldraledighet. Företaget kan därmed inte neka dig rätten till föräldraledighet om ledigheten tas ut i enlighet med föräldraledighetslagen eller kollektivavtal.

Det är i princip arbetstagaren som bestämmer när ledigheten ska tas ut (FLL 11 §). Arbetstagaren och arbetsgivaren ska dock egentligen samråda när ledigheten ska tas ut (FLL 14 §). Eftersom du dock ska säga upp dig så finns det inte så mycket valmöjligheter, och det bör inte heller innebära en påtaglig störning av verksamheten för att du är föräldraledig under den sista månaden. Detta eftersom du faktiskt ska sluta och ska säga upp dig.

Sammanfattning

Du har rätt att ta ut föräldraledighet under uppsägningstiden även om du säger upp dig själv. Om du säger till din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig i samband med att du säger upp dig så har du även anmält att du vill utnyttja din rätt till föräldraledighet två månader i förväg. Arbetsgivaren har inte rätt att neka dig rätten till föräldraledighet under förutsättning att du agerar i enlighet med föräldraledighetslagen så som jag ovan har skrivit.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (133)
2021-04-21 Har både föräldrar rätt till 120 dagar semesterlönegrundande föräldraledighet var eller är det 120 dagar tillsammans?
2021-04-01 föräldraledighet under semesterperioden?
2021-03-01 Föräldraledighet på deltid
2021-01-31 Gå ner i arbetstid efter föräldraledighet

Alla besvarade frågor (92014)