Kan efterlevande make ge bort gåvor som är behäftade med fri förfoganderätt?

2021-09-30 i Efterarv
FRÅGA
Hej, när min mormor gick bort så ärvde min mamma några hundratusen. 6 månader senare går även min mamma bort. En tid efter begravningen ger min pappa mig och mina 2 bröder vars 20.000kr av arvet från min mormor. Men han säger också att min mamma och han hade kommit överens om innan hon dog att ge sina barnbarn vars 10.000kr av arvet från mormor. Så mina bröder som har 2 barn var får då ytterligare 20.000kr att ge till sina barn, om de nu fick dem det vet jag inte. Jag har själv inte några barn men tycker att det är rättvist att mina föräldrar fick välja att barnbarnen skulle få pengar, det var ju min mammas arv efter sin mor. Men min man tycker inte det var rättvist fördelat och tror inte att detta var lagligt. Hade mina föräldrar rätt att göra som dem gjorde? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i ärvdabalken (1958:637) och äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara din fråga. Jag tolkar frågan som att din far fått ärva din mammas egendom i första hand efter hennes bortgång. I och med att din far innehar egendomen efter hennes bortgång utgår jag också från att dem var gifta.

Efter att din mamma gick bort så upphör äktenskapet (1 kap. 5 § äktenskapsbalken), det innebär att en bodelning görs mellan dem där dem får hälften var av deras gemensamma egendom (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Halvan av den gemensamma egendomen som din mamma fick går senare i arv till din pappa med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ärvdabalken). Detta gäller såväl hennes egendom och egendomen hon fått i arv av er mormor.

Fri förfoganderätt innebär i stort sätt att din pappa fritt får förfoga över egendomen och ge bort egendom i form av gåva, men får inte testamentera bort den (3 kap. 2 § ärvdabalken), man har alltså ingen äganderätt till den. Som utgångspunkt är det inget fel han gör genom att ge er och barnbarnen gåvor, utan det är fullt lagligt. Dock om gåvorna utgör en väsentlig minskning av arvet, i detta fall i förhållande till hela er mammas egendom har ni bröstarvingar rätt att kräva ersättning från efterlevande makes kvarlåtenskap vid dennes bortgång.

Slutsats

Din pappas överlåtelse av pengarna både till er bröstarvingar och hans barnbarn är fullt lagliga. Egendomen utgör din mammas arv som gått till honom med fri förfoganderätt, han får fritt använda egendomen som han vill och även ge bort egendom som gåva. Dock får han inte testamentera bort den. Om värdet på din mammas arv minskat väsentligt har bröstarvingar rätt att kräva ersättning vid efterlevande makes bortgång. Men som svar på din fråga är överlåtelsen av pengar till både er bröstarvingar och barnbarnen fullt giltigt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (813)
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?
2021-11-17 Syskonbarns arvsrätt
2021-11-17 Ska arvet efter modern fördelas lika mellan tre syskon, när ett av syskonen har en annan far? Efterarvsrätt

Alla besvarade frågor (97445)