Kan en 14-åring straffas för våldtäkt?

FRÅGA
Hej! Vad händer om en 14 åring våldtar en bebis? Han är ju inte straffmyndig än.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller våldtäkt regleras detta i Brottsbalkens 6 kap. 1 §. Av detta lagrum framgår det att en våldtäkt föreligger om en person genomför samlag eller annan likvärdig sexuell handling med en annan person som inte deltar frivilligt. I lagrummet staplas flera kriterier upp för hur ett sådant samlag skall bedömas ha skett frivilligt eller inte, dessa kriterier kan du läsa om HÄR. Vidare till din fråga.

Om en 14-åring har bevisats våldta ett barn kommer dessa omständigheter med all sannolikhet leda till att tonåringen fälls för brottet i domstol. Denne räknas enligt straffrättslig mening dock fortfarande som ett barn, och har som du redan konstaterat inte nått en straffmyndig ålder ännu (vilket kräver en ålder på 15 år). För brott begångna av icke-straffmyndiga individer, får dessa inte dömas till påföljd vilket framgår av Brottbalkens 1 kap. 6 §.

Sammanfattning:

En 14-åring som begår våldtäkt har begått ett brott, men pga att denne ännu inte är straffmyndig kan ingen påföljd för detta brott utdömas.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (393)
2021-04-13 Ändringsfrekvens av brottmål i hovrätten
2021-04-12 Vad händer när annan person betalar för sexuell tjänst?
2021-04-12 Vad innebär medhjälp till våldtäkt och medgärningsmannaskap vid våldtäkt?
2021-04-03 Olagligt att ställa sexuella frågor till omyndig?

Alla besvarade frågor (91197)