Kan en äga bostad i Sverige om en har skattehemvist i utlandet?

FRÅGA
Om jag har skattehemvist i Spanien, dvs betalar skatt i Spanien, får jag då äga någon form av bostad i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns någon begränsning som hindrar dig som skattskyldig i Spanien att äga en bostad i Sverige och hur skattekonsekvensen blir.

Som utgångspunkt kan jag nämna att det inte finns några begränsningar för någon med skattehemvist i utlandet att äga en bostad i Sverige. Rätten tillhör alla och samma regler gäller för de som har skattehemvist i Sverige som för dem som har det utomlands.

I händelse av att bostaden skulle generera inkomster i form av hyra eller försäljning så skulle beskattningen dock ske i Sverige enligt svensk intern rätt. I och med att både Spanien och Sverige tillhör OECD-avtalet så tillämpas dess regler gällande skatt. Enligt artikel 6 ska en person som bor i en avtalsslutande stat (Spanien) beskatta för inkomst hänförlig till fast egendom i landet där egendomen är belägen, alltså i Sverige.

Slutsatsen är då att det är fullt möjligt att både köpa och äga en bostad i Sverige om du har skattehemvist i Spanien. Sverige begränsar inte rätten att äga bostad ifall du har skattehemvist i ett annat land eller kommer från utlandet. Uppkommen inkomst hänförlig till bostaden beskattas i Sverige enligt intern rätt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack fr att du vände dig till Lawline! Ifall du har andra frågor eller funderingar kan du jättegärna ställa en till fråga.

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (307)
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?
2021-11-20 Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor
2021-11-04 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av att vistas i Sverige några månade per år?
2021-11-03 Beskattas man i Sverige när man säljer en lägenhet i Tyskland?

Alla besvarade frågor (97596)