Kan en allmän visstidsanställning sägas upp i förtid?

FRÅGA
Hej ! Jag har en allmän fråga gällande anställningsavtal, det är så här att jag skrev på en allmän visstidsanställning avtal i två år Fr o m 2019-10-21 t o m 2021-10-21. Och i avtalat så står det att det inte är ett kollektivavtal.Min fråga är om arbetsgivaren kan uppsäga mitt avtal innan slutdatumet som är skriven i avtalet ?Min andra fråga är om han kan uppsäga avtalet, finns det en uppsägnings tid till arbetstagaren ? samt vilka konsekvenser drabbas arbetsgivaren av om han bryter mot avtalet?Önskar att ni kan svara med med hänvisningar till lagrum.Mvh...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Regler om anställningsavtal, uppsägning och uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad gäller för en allmän visstidsanställning?

Ett anställningsavtal kan träffas för viss tid, genom en så kallad allmän visstidsanställning (5 § LAS). En allmän visstidsanställning har ett startdatum och ett slutdatum mellan vilka arbetstagaren ska vara anställd.

Kan man säga upp en allmän visstidsanställning i förtid?

Det finns lite olika sätt att formulera ett avtal om en allmän visstidsanställning, och svaret på din fråga beror på hur avtalet är formulerat.

Om det är formulerat så som du skriver, att anställningen gäller fr.o.m. 2019-10-21 t.o.m. 2021-10-21, och inget mer, så ska detta gälla. Det innebär att ett sådant avtal inte kan sägas upp i förtid. Detta eftersom det anses vara ömsesidigt avtalat att avtalet ska löpa fram till den bestämda slutdagen, i ditt fall 2021-10-21.

Om avtalet istället är formulerat på så sätt att det framgår att anställningen gäller fr.o.m. 2019-10-21, dock längst t.o.m. 2021-10-21 ser situationen annorlunda ut. Avtal som formulerats på detta sätt har Arbetsdomstolen slagit fast att de kan sägas upp i förtid. Dock gäller, liksom för tillsvidareanställningar, att det krävs saklig grund för att säga upp en arbetstagare (7 § LAS). Vid sådana här avtal brukar avtalas om en ömsesidig uppsägningstid som ska gälla åt båda håll. Om ingen uppsägningstid avtalats bör uppsägningstiden vara en månad, i enlighet med bestämmelserna som finns till skydd för arbetstagaren (11 § LAS).

Om arbetsgivaren bryter mot avtalet

Om arbetsgivaren skulle säga upp en arbetstagare som har en allmän visstidsanställning som inte kan sägas upp i förtid kan arbetstagare yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras och även kräva skadestånd (34 § och 38 § LAS).

Om du har blivit utsatt för detta är min rekommendation att du vänder dig till facket för att få vidare hjälp. De kan hjälpa till med råd och information till arbetstagare, och de kan även företräda arbetstagare vid en eventuell tvist. Jag skulle dock rekommendera att först försöka lösa tvisten direkt med arbetsgivaren, kanske med stöd av facket. Detta eftersom det kan bli dyrt och ta lång tid att ta en tvist till domstol.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1819)
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?
2021-07-16 Vad gäller vid egen uppsägning som fast anställd?

Alla besvarade frågor (94151)