Kan en arbetsgivare begära utdrag ur misstankeregistret?

2021-06-16 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Om man är misstänkt för grovt bedrägeri och grov urkundsförfalskning p.g.a tagit lån i någon annans namn genom att kapa BankID. Är detta något som skulle synas på en eventuell anställning på ett HVB hem/skola då dem begär utdrag ur polisregistret?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om en arbetsgivare har rätt att begära ut registerutdrag, och om brottsmisstankar syns i registret. Nedan följer en förklaring av de olika registerutdragen och sedan vad som gäller specifikt vid anställning på HVB-hem och skola.

Belastningsregister

Bestämmelser som är aktuella för registerutdrag finns i lagen om belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har tilldelats påföljd för brott (3 § 1 st 1 p.). Uppgifter i belastningsregistret finns kvar i fem eller tio år, om inte ett nytt brott begås. Det finns flera myndigheter som har direktåtkomst till belastningsregistret som t.ex. Polisen, Skatteverket och Domstolar osv. Dessutom har vissa myndigheter och företag rätt till uppgifter ur registret för säkerhetskontroll eller myndighetsutövning, t.ex. när man ska arbeta inom barnomsorg.

Misstankeregister

Det finns även ett misstankeregister som innehåller information om personer som är skäligen misstänkta för brott i brottsbalken eller brott som kan ge fängelse enligt 3 § lagen om misstankeregister. Uppgifterna samlas efter att en förundersökning inletts och dessa uppgifter gallras (tas bort) om förundersökningen läggs ned (13 §).

Utdrag för arbete på HVB-hem och inom skola

Vid anställning på HVB-hem har arbetsgivaren rätt att få se ett utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret enligt 1 § lagen om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn. Myndigheter som beslutar om vård av barn och ungdomar har rätt att begära ut utdrag direkt från polisen.

Vid anställning på skola är arbetsgivaren skyldig att kräva in utdrag från belastningsregistret för att kunna anställa personen enligt 2 kap. 31 § skollagen.

Sammanfattning

Det är alltså endast information om personer som dömts för brott som samlas i belastningsregistret. Den som varit skäligen misstänkt för brott och sedan fått en förundersökning nedlagd hamnar inte i belastningsregistret.

Skäligen misstänkt är den lägre graden av misstanke, vilket innebär att om du är misstänkt för grovt bedrägeri (9 kap. 3 § brottsbalken) och grov urkundsförfalskning (14 kap. 3 § brottsbalken) kommer den informationen att synas i misstankeregistret. Söker du jobb på ett HVB-hem kan arbetsgivaren själv begära utdrag ur både belastningsregistret och misstankeregistret, men om du söker jobb på skola krävs endast ett utdrag ur belastningsregistret in.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1560)
2021-08-02 Varför påbörjas verkställigheten av skyddstillsyn innan domen vunnit laga kraft?
2021-07-31 När blir man straffmyndig?
2021-07-31 Belastningsregister orosanmälan LVM
2021-07-31 Vad blir påföljden vid olovlig körning när man dessutom begått ett brott tidigare?

Alla besvarade frågor (94603)