Kan en bonusförälder bli underhållsskyldig?

2020-04-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag föreställer mig ett scenario där jag som bonusförälder blir försörningspliktig över en tilltänkt partners barn. Blir jag då de facto vårdnadshavare över dessa bonusbarn, och vilka rättigheter respektive skyldigheter har jag vid ett sådant scenario där en försörjningsplikt för mig skulle aktualiseras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om föräldrars skyldigheter gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter refererad till som FB. Här stateras det att ett barn står som utgångspunkt under vårdnad av båda sina föräldrar och dessa ansvarar sedan för att tillgodose barnets behov och uppfostran. (6 kap. 2 § och 7 kap. 1 § FB) Utifrån detta framkommer det att huvudregeln är att en bonusförälder inte har en försörjningsplikt gentemot bonusbarn. En bonusförälder blir heller inte vårdnadshavare för barnet genom att barnet bor med sin förälder hemma hos bonusföräldern.

Finns det något undantag?

En bonusförälder kan dock bli underhållsskyldig genom vad som kallas subsidiär underhållsskyldighet. Denna inträder i det scenario att bonusföräldern är gift med, eller har ett barn tillsammans med, föräldern till bonusbarnet. Vidare ska bonusbarnet bo varaktigt hos föräldern och bonusföräldern. Innebörden av att underhållsskyldigheten är subsidiär är att i den mån den förälder som inte bor med barnet inte kan fullgöra sin underhållsplikt ska bonusföräldern träda in. Föräldrarnas underhållsskyldighet upphör med andra ord inte att gälla. (7 kap. 5 § FB)

Sammanfattning

Bonusföräldrar är i huvudregel inte underhållsskyldig för bonusbarn. Dock kan den subsidiära underhållsskyldigheten träda in under förutsättningen att barnet bor varaktigt tillsammans med den förälder som är gift eller har ett barn tillsammans med bonusföräldern. Den subsidiära underhållsskyldigheten sträcker sig till att gälla den del som den förälder som barnet inte bor varaktigt tillsammans med inte klarar av att fullgöra. Avslutningsvis blir en bonusförälder inte automatiskt vårdnadshavare över ett bonusbarn endast på den grund att de bor tillsammans.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1008)
2021-01-19 Underhållsskyldighet i samkönad relation
2021-01-19 Hur stort underhållsbidrag är rimligt?
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro

Alla besvarade frågor (88385)