Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?

2021-09-25 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Kan en bostadsrättsförening neka en köpare medlemskap om kreditupplysningen visar låg inkomst flera år i rad men inga betalningsanmärkningar.Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om en bostadsrättsförening kan neka medlemskap i föreningen på grund av låg inkomst hos den sökande. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av bostadsrättslagen (förkortas BRL).

Kan man nekas inträde i bostadsrättsförening på grund av låg inkomst?

Inledningsvis kan sägas att en bostadsrättsförening inte får lov att ställa upp krav på bland annat en viss inkomst för ett medlemskap i föreningen (2 kap. 2 § BRL).

Samtidigt så framgår det inget hinder i lagen för bostadsrättsföreningen att ta hänsyn till om den som köpt bostadsrätten i framtiden kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot dem eller inte. Här kan bostadsrättsföreningen med andra ord ta hänsyn till köparens ekonomiska förmåga, där ju en låg inkomst spelar roll. Som stöd för detta påstående hänvisas till 2 kap. 3 § BRL och formuleringen "skäligen bör godta", vilket enligt praxis är en prövning av bostadsrättsköparens ekonomiska förmåga.

Omständigheterna i din fråga

För att koppla det jag skrivit ovan om omständigheterna i din fråga så kan sägas att en låg inkomst under flera år i rad kan vara en indikator på att köparen inte kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser i framtiden, och att det därför kan vara grund för nekat inträde. Det finns dock inte något givet svar på frågan utan hänsyn måste tas till samtliga omständigheter i den enskilda situationen. Exempel på övriga omständigheter som kan vara av betydelse är föreningens årsavgift och annat som kan påverka köparens betalningsförmåga utöver en låg inkomst.

Sammanfattning

Svaret på din fråga är med andra ord att bostadsrättsföreningen inte i sina stadgar får ställa krav på t.ex. en viss inkomst men att de däremot vid prövningen av medlemsskapet får ta hänsyn till köparens ekonomi. Det är kopplat till köparens möjligheter att i framtiden kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen. Det är med andra ord inte omöjligt att man nekas medlemskap i en bostadsrättsförening på grund av låg inkomst, men det är inte heller givet att så blir fallet.

Hoppas du fått svar på din fråga eller en god vägledning!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1246)
2021-10-01 Störningar i bostadsrätt
2021-09-27 Köpa bostadsrätt i befintligt skick och köparens undersökningsplikt
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?

Alla besvarade frågor (96500)