Kan en bostadsrättsförening säga upp en medlems parkering?

2021-06-30 i Arrende
FRÅGA
Hej!Om en boende hyr och betalar för en parkering men nästintill aldrig nyttjar den än nån timme i veckan och som dessutom inte ens bor eller står skriven på adressen utan har den som övernattningslägenhet. Kan bostadsrättsföreningen säga upp avtalet då, då andra står i kö och den kommer bättre till användning för andra?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns tillvägagångssätt för att säga upp ett sådant hyresavtal, med dessa är ganska strama.

Parkeringsplatser utomhus är att likställa med lägenhetsarrende, detta framgår av 8 kap 1 § jordabalken (JB). Avtalsfristen för sådana avtal är mycket stor, det beror helt enkelt på vad som har avtalats inom bostadsrättsföreningen, har ni i stadgarna bestämt att avtal avseende parkeringsplatser kan sägas upp utan sakliga skäl med kort uppsägningstid så gäller också detta, men vad som framgår av era stadgar kan inte jag veta. Vad som är viktigt i sådana fall är att alla medlemmar skall behandlas lika.

Om det inte har stadgats något särskilt rörande uppsägningsgrunder och uppsägningstid gäller den allmänna uppsägningstiden i 8 kap 4 § JB. Med den menas att avtalet endast kan sägas upp till den s.k. fardagen varje år, fardagen infaller den 14 mars. Isåfall måste uppsägningen ska senast 6 månader innan överstående datum.

Parkeringsplatser inomhus regleras som hyra av lokal. Även i dessa fall kan avtalet styra hur och när uppsägning får ske, det beror helt enkelt på vad som har avtalats vid avtalets ingående. Skulle inget särskilt ha avtalats i förväg gäller 12 kap. 4 § 1 st. 2 p. JB som huvudregel. Det innebär att lokalen kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart.

Vänligen

Elmer Mårtensson Wallhult
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (221)
2021-09-06 Vilken rätt har jag att höja avgift för arrende?
2021-08-31 Krav för uppsägning av arrendeavtal
2021-08-16 Avtalsvillkor vid bostadsarrende
2021-06-30 Kan en bostadsrättsförening säga upp en medlems parkering?

Alla besvarade frågor (95867)