Kan en dansförening kräva att medlemmar är vaccinerade?

2021-09-20 i ARKIV
FRÅGA
Kan en dansförening som har tillställningar öppna enbart för medlemmar kräva att dessa är vaccinerade mot covid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med ska framföras att det inte går att tvinga någon att vaccinera sig. I Sverige finns nämligen ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp, 2 kap. 6§ Regeringsformen (RF). När det däremot gäller privat verksamhet finns det inget grundlagsskydd mot kroppsligt ingrepp. Detta betyder dock inte att krav på vaccination skulle kunna utgöra en integritetskränkning. Det är därtill svårt att rent konkret besvara din fråga, men det bör landa i att en intresseavvägning görs där föreningens krav ställs mot medlemmarnas skyddsbehov. Denna intresseavvägning kan utfalla olika beroende på hur dansföreningen bedrivs och hur ett vaccinationskrav motiveras. Här tänker jag att en jämförelse får göras med andra dansföreningar och hur de valt att hantera tillställningar. De dansföreningar som kunnat bedrivas med andra former av skyddsåtgärder mot covid borde ha svårare att motivera ett plötsligt krav på vaccination.

Annat att ta med sig är emellertid att befogenheten finns hos föreningar att ställa upp olika villkor för deltagande. Bortser vi från vaccin kan det vara villkor om ålder, förkunskaper mm. Villkoren beror i det hela på förutsättningarna för vad det hela berör (dans), men också föreningen och kanske även de enskilda i träningsgruppen.

Jag hittade lite information på Riksidrottsförbundet som framför att ifall det är idrottsligt relevant, och denna typ av dansförening bedriver det som faller under definition för idrott, är det inte omöjligt för en förening att ställa som villkor att deltagarna i verksamhet ska vara vaccinerade mot covid. Ett sådant villkor bör som utgångspunkt gälla lika för alla medlemmar i föreningen eller gruppen, varefter en hänvisning görs till 8 kap. 8§ i RF:s stadgar.

Sammantaget är att svaret ännu är otydligt och att det med sannolikhet kommer bero på omständigheterna.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (207)
2021-10-31 Får man särbehandla de som inte är vaccinerade mot covid-19?
2021-10-29 Allmänt om banksekretess och bankens åtgärder med anledning av misstanke om ekonomisk brottslighet
2021-10-24 Att köra utan övningskörningsskylt
2021-09-20 Kan en dansförening kräva att medlemmar är vaccinerade?

Alla besvarade frågor (97596)