Kan en förälder ensidigt besluta om underhållsbidrag?

2018-02-24 i Underhåll
FRÅGA
Kan ena parten i ett avslutat samboförhållande avgöra underhållsbeloppet till gemensamma barn, vilka bor hos den andra parten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!

Regler kring föräldrars underhållsskyldighet till deras barn hittar vi i Föräldrabalk (FB).

Huvudregeln är att ett barns föräldrar gemensamt ansvarar för barnets underhåll tills barnet fyller 18 år och i vissa fall längre (dock längst till dess barnet fyller 21 år) ifall barnet efter detta går i skola. Underhållsskyldigheten gäller därmed för ett barns föräldrar, oavsett om föräldern har vårdnaden om barnet eller inte, och innebär att föräldern utifrån dennes ekonomiska förmåga ska svara för det underhåll barnet har behov av (se 7 kap. 1 § FB).

I de fall där en förälder inte har vårdnaden om barnet och inte varaktigt bor med barnet eller i de fall då föräldern visserligen har gemensam vårdad om barnet men barnet varaktigt bor hos den andra föräldern ska underhållsskyldigheten uppfyllas genom att föräldern betalar ett underhållsbidrag till barnet. Beslut om underhållsbidrag kan antingen ske genom att föräldrarna gemensamt kommer överens i ett avtal eller så finns möjlighet att lyfta frågan i domstol och få det fastställt i en dom (se 7 kap. 2 § FB). Någon möjlighet för en förälder att ensidigt besluta om underhållsbidrag finns därmed inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar
Lovisa Wanhatalo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?