Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?

2020-10-16 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan, min fråga är, jag och mitt ex har 50% vårdnad om våra vara var. Nu önskar hon att få full vårdnsd av barnen. Vad innebär det igentligen. Kan hon neka mig träffa banen? Jag förstår att de är på hennes vilkor då men förlorar jag allt att säga till om? Om jag ber henne att skriva under ett papper där det står att, om hon vill ha full vårdnad så behöver inte jag betala underhåll. Funkar det tex? Ja känner att om ja förlorar min del av vårdnaden så får hon allt och jag ingenting så där av att då vill jag slippa betala underhåll.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att erinra dig om att även ifall vårdnaden hade övergått från gemensam till ensam, att du fortfarande kan ha en umgängesrätt enligt 6:15 föräldrabalken (FB).

Enligt 6:15 ska barnen ha rätt till umgänge med den förälder som de inte bor med. Umgänget kan ske genom fysisk kontakt eller på annat sätt, t.ex. via telefon mm. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnens behov av umgänge tillgodoses så långt det är möjligt. Vidare har barnens vårdnadshavare ett ansvar för att barnens behov av umgänge tillgodoses.

Ifall barnen har två vårdnadshavare, men bara bor med en av dem, har den vårdnadshavararen barnen bor hos en upplysningsplikt beträffande sådant som kan främja umgänget med barnen. Detta gäller såvida inte särskilda skäl talar emot. Denna upplysningsplikt gäller även ifall du inte skulle vara vårdnadshavare. Upplysning ska således lämnas av ditt ex förutsatt att hon har vårdnaden, 6:15 st. 2 FB

Praxis har visat att det betraktas som väldigt allvarligt om en boförälder motverkar umgänge med den andre. I många fall kan det indikera på att den föräldern inte borde få ensam vårdnad, sett till att man dels ska betrakta barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 6:2 a FB (se t.ex. NJA 1989 s. 335 och RH 1999:74).

En förälder som inte har vårdnaden har rätt att väcka talan om umgänge enligt 6:15 a FB. Umgänget kan fastställas av domstolen eller avtalas med socialnämnden. Avtalet ska då vara skriftligt och godkännas av socialnämnden om det är till barnets bästa enligt 6:15 a FB.

Beträffande underhåll har det inte samband med vårdnad utan ditt ansvar som förälder. Huvudregeln är att ni båda i form av föräldrar ska betala underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. 7 kap 1 § stycke 1 FB. Eftersom barnen huvudsakligen hade bott hos sin mamma vid ensam vårdnad, behöver hon inte betala något underhåll sett till att hon uppfyller denna del av underhållet genom de kostnader det medför att ha barnen boende hos sig. Detta talar därför mer för att du kommer behöva betala underhållsbidrag även om de inte bor hos dig. Hur stort underhållsbidrag du ska betala till mamman kan ni komma överens om antingen genom att själva avtala om det, eller genom dom.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94567)