Kan en målsägande åtalas utan att bli kallad till huvudförhandlingen?

FRÅGA
kan en målsägande åtalas utan att bli till kallad rättegången
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag är osäker på hur jag ska tolka din fråga, men jag ska försöka att förklara så gott det går. Regler på området finns i rättegångsbalken (RB).

Den som har fallit offer för ett brott kallas för målsägande. Den som misstänkt för brott och som därefter åtalas kallas för tilltalad. Den som åtalas kallas alltid till huvudförhandling enligt 45:15 andra stycket RB och måste delta. Målsäganden däremot är inte alltid skyldig att delta i huvudförhandlingen, men kan vara skyldig till detta om hen är part och hens närvaro inte kan antas vara utan betydelse för utredningen enligt 11:5 RB. Om målsäganden är skyldig att delta i huvudförhandlingen får denne en kallelse. Om målsäganden också åtalas för brott, och därmed är att se som tilltalad, kommer denne att få en kallelse till huvudförhandling på grund av det enligt 45:15 andra stycket RB.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (106)
2020-07-07 Har man rätt till målsägandebiträde vid förtal?
2020-07-01 Kan man som biträdande jurist bli förordnad som offentlig försvarare?
2020-06-30 Vad händer ifall målsäganden inte dyker upp?
2020-06-29 Vad händer om parterna förhalar processen i domstol?

Alla besvarade frågor (81884)