Kan en preskriberas skuld krävas in av borgenären?

2019-11-19 i Preskription
FRÅGA
Om man fått en skuld hos kronofogden som återkallats eller preskriberats kan då gäldenären på nytt skicka in om samma skuld. Om den preskriberats antar jag att den är borta för alltid. Min fråga är väl egentligen om man kan ansöka om samma skuld flera gånger.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När är en skuldpreskriberad?

Som huvudregel preskriberas en skuld 10 år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts innan dess (2 § 1 st Preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott kan ske på ett antal olika sätt, exempelvis genom att den skuldsatte gör en avbetalning, erkänner skulden muntligt eller skriftligt eller tar emot en skriftlig påminnelse om skulden. På vilka sätt ett preskriptionsavbrott kan ske på finn det mer information om i 5 § Preskriptionslagen. Ett preskriptionsavbrott innebär att tiden kommer att börja löpa igen dagen efter avbrottet, det blir alltså en ny preskriptionstid (6 § Preskriptionslagen).

För exempelvis kreditskulder och fakturor som har uppkommit till följd av att en näringsidkare, i sin yrkesmässiga verksamhet, tillhandahållit en konsument exempelvis en vara eller tjänst, är huvudregeln att preskriptionstiden är 3 år efter skuldens tillkomst. Om ett preskriptionsavbrott sker kommer tiden för preskriptionen att börja löpa igen. Dessa skulder kallas för konsument fordringar (2 § 2 st Preskriptionslagen).

Kan en borgenär kräva in en preskriberad skuld?

När en skuld preskriberas kan inte längre borgenären kräva in skulden från gäldenären, det innebär alltså att den som har lånat ut exempelvis pengar kan inte längre kräva tillbaka dem från den som är skuldsatt.

Sammanfattning

Om din skuld har preskriberats kan inte borgenären längre kräva skulden av dig.

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85248)