Kan en sambo ha rätt att ta över ett hus vid separation?

FRÅGA
Hejsan!Detta är en hypotetisk fråga. Om en person äger ett hus och sedan blir sambo med en annan person, och de skaffar barn, sedan bestämmer sig för att separera, kan då personen som flyttade in i bostaden någon som helst möjlighet att hävda att denne personen behöver bostaden mer än ägaren och ha någon form av nyttjanderätt? Kan t.ex socialtjänsten bestämma detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller för sambor regleras i sambolagen (SamboL).

Vad ingår i en bodelning mellan sambor?

Om två sambor ska flytta isär ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Om den ena sambon redan äger en bostad innan det är påtänkt att flytta ihop är den bostaden inte samboegendom, eftersom den inte förvärvats för gemensamt bruk. Sådant som inte är samboegendom ingår inte i bodelningen, och således ska ett hus som är köpt innan samborna träffades inte ingå i en bodelning. Det är då den som köpt huset som behåller det och den andra sambon har ingen rätt till det.

Sambos rätt att överta en bostad i vissa fall

Det finns en rätt för en sambo att i vissa fall överta en bostad som inte är samboegendom från den andra sambon (22 § SamboL). Detta gäller om den sambon bäst behöver bostaden och det med hänsyn till omständigheterna kan anses som skäligt. Om samborna inte har barn tillsammans gäller det endast om synnerliga skäl talar för det. Som man kan utläsa ur paragrafen gäller denna rätt endast hyresrätt eller bostadsrätt, och alltså inte fast egendom. Huruvida en sambo kan ta över ett hus beror helt enkelt på om det är en hyresrätt/bostadsrätt eller om det är fast egendom. Om huset är fast egendom har sambon ingen möjlighet att överta det.

Anspråk på att ta över en hyresrätt eller bostadsrätt framställs hos domstol och det är denna som beslutar, inte socialtjänsten.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2996)
2021-09-16 Ingår pengar i en sambodelning?
2021-09-15 Kan man jämka ett föravtal i en samborelation?
2021-09-12 Vad händer med hyresrätten om vi går isär?
2021-09-12 Tvinga ex sambo att sälja bostad efter tre år?

Alla besvarade frågor (95668)