Kan en skola neka till att lämna ut betyg?

FRÅGA
Kan en skola neka att skicka mina barns betyg till mig?Mina barns rektor säger att de bara skickar mina barns betyg till deras folkbokföringsadress. Eftersom vi skilde oss och jag var den som måste flytta så är barnens folkbokföringsadress pappans adress. Jag får därför inte barnens betyg och bad rektorn att skicka dessa även till mig men hon säger att de inte kommer att göra det. Jag tänker att betygen är allmän handling så visst borde hon skicka dem även till mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår det som att du undrar huruvida rektorns krav på att du måste dela barnens folkbokföringsadress är lagligen grundad.

Svaret på din fråga återfinns i tryckfrihetsförordningen (TF).

Utifrån din fråga så framgår det att du är införstådd med att betyg typiskt sett anses vara allmänna handlingar som får begäras ut av var och en. Det finns dock vissa undantag till detta. För att förklara rättsområdet så tänker jag redogöra för begreppen offentlighetsprincipen och allmän handling.

Vad är offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten (d.v.s. enskilda människor såsom du) har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter (2 kap. 1 § TF).

Det är viktigt att anmärka att alla ska få begära ut allmänna handlingar, oavsett i vilket syfte detta sker eller vem du är. När du lämnat in en begäran om att få ut betyget så ska alltså skolan lämna ut denna förutsatt att betyget anses vara en allmän handling.

Med detta förtydligande så ska jag övergå till att diskutera ifall dina barns betyg anses vara sådana allmänna handlingar som får lämnas ut vid begäran.

Hur påverkas begreppet "allmän handling" av att skolan är kommunal eller en friskola?

Såsom jag beskrev ovan så innebär offentlighetsprincipen att just allmänna handlingar får lämnas ut till allmänheten. Det är alltså av stort intresse att undersöka ifall den handlingen du begär ut faktiskt är allmän.

I ditt fall så framgår det inte huruvida det är en kommunal skola eller en friskola som har vägrat att lämna ut uppgifter till dig. Detta är relevant eftersom det endast är handlingar som lagras hos kommunala skolor som anses vara allmänna handlingar och inte friskolor då det styrs privat.

Detta innebär alltså att betyg ska lämnas ut ifall det är en kommunal skola, men eventuellt inte ifall det är en friskola beroende på vilka krav den specifika friskolan ställer för att någon ska få ut betygen.

Det är alltså viktigt att du undersöker ifall skolan är kommunal eller en friskola, då dina möjligheter att begära ut handlingarna typiskt sett är mer begränsade i förhållande till friskolor.

Om skolan var en friskola så innebär detta att du förmodligen inte kan begära ut handlingarna på grunden att de är allmänna, eftersom de inte är det. Friskolorna får typiskt sett själva bestämma när de väljer att dela ut uppgifter.

Om vi istället utgår från att skolan är kommunal så finns det däremot mycket goda möjligheter för dig att kräva ut uppgifterna och vid avslag överklaga beslutet eller JO-anmäla skolan.

Handlingsplan:

Jag skulle alltså rekommendera dig att först utreda ifall skolan är kommunal eller om det är en friskola. Ifall det är en friskola så har du dessvärre inte många möjligheter att begära ut betygen. Ett undantag till detta är om friskolan har överlämnat betygen till en myndighet. Då kommer den istället anses vara inkommen hos myndigheten därmed bli en allmän handling (2 kap. 4 § TF). Denna handling kan du givetvis begära ut på grunden att betygen är allmänna handlingar.

Om det istället handlar om en kommunal skola så skulle du, såsom du skriver, haft rätt att få ut betygen från skolan. Efter avslaget så bör du kontakta rektorn igen och försöka övertyga denne om att du faktiskt har rätt att få ut betygen enligt offentlighetsprincipen. Om rektorn fortfarande vägrar så har du möjligheten att överklaga beslutet till skolväsendet överklagandenämnd. Observera dock att du måste överklaga ett beslut inom tre veckor från och med den dag du tog del av det. Du har också en möjlighet att JO-anmäla skolan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Victoria Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (379)
2021-12-01 Hur får du tag på domar som inte syns i ditt belastningsregister när du inte vet målnumret på domen?
2021-11-30 Kan man begära ut domar från Norge?
2021-11-30 Begära ut inspelning av polisförhör
2021-11-27 Begära ut någon annans betyg

Alla besvarade frågor (97596)