Kan ens avtalspart kräva att man säger upp avtalet på ett visst sätt?

2021-07-30 i Avtal
FRÅGA
Räcker det med att säga upp ett avtal/tjänst genom att maila och säga "Jag vill säga upp detta"? Kan ett bolag kräva t.ex. kundnummer eller personnummer för att kunna säga upp tjänsten? Hur blir det om det står i deras allmänna villkor "Vid uppsägning som inte sker genom Kundzon ska kundnummer och person- eller organisationsnummer uppges"?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är av avtalsrättslig karaktär.

Avtalsparter kan komma överens om att uppsägning av avtal ska ske på ett specifikt sätt

Det råder avtalsfrihet i Sverige. Det innebär att parterna som ingår ett avtal kan komma överens om egna villkor, så länge dessa inte går emot tvingande lagstiftning. Parter sinsemellan kan alltså komma överens om att uppsägning av avtal ska gå till på ett specifikt sätt.

Hur du ska gå till väga för att säga upp ditt avtal med bolaget verkar vara reglerat i er gemensamma överenskommelse. Det innebär att du måste följa villkoren för att få till en giltig uppsägning. Du måste alltid uppge person- eller organistionsnummer om du inte säger upp avtalet genom deras Kundzon.

Om du är konsument i förhållande till bolaget kan det finnas viss skyddslagstiftning som kan ogiltighetsförklara sådana avtalsvillkor som är mindre förmånliga än de som föreskrivs i lag. Jag har dock tyvärr ingen kännedom om din och bolagets relation eller vad mer som föreskrivs i avtalet mellan er. Jag utgår därför från att ert avtal inte omfattas av tvingande lagstiftning och att ni som parter då måste följa era överenskomna villkor.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98493)